• סינון מסמכים:
  • פסקי דין
  • חוקים ותקנות
  • מאמרים ודעות
  • ניתוחי מקרה
  • חוזים והסכמים
  • צווים
  • חוזרים וטפסים
  • סמן הכל

שאלות נבחרות

האם יש לבצע שימוע לעובד גם אחרי תקופת העסקה קצרה?

שאלה:האם יש לבצע שימוע לעובד גם אחרי תקופת העסקה קצרה? תשובה:כפי שנפסק לא אחת, ז

קרא עוד...

האם יש חובה לבצע שימוע במקרה של עבודה לתקופה קצובה?

שאלה:האם יש חובה לבצע שימוע במקרה של עבודה לתקופה קצובה?תשובה:בפסיקה נקבע, כי לע

קרא עוד...

האם יש לערוך שימוע למועמד שהתקבל לעבודה ולא התחיל לעבוד?

שאלה: האם יש לערוך שימוע למועמד שהתקבל לעבודה ולא התחיל לעבוד? תשובה:כפי שנפסק ל

קרא עוד...
X
X

חדשות ועדכונים

לכל החדשות

נתונים כללים במשק

שכר ממוצע במשק
- סעיף 2 לחוק
10,273 ש"ח
יום הבראה -
מגזר פרטי
378 ש"ח
יום הבראה -
מגזר הציבורי
426 ש"ח
שכר המינימום
5,300 ש"ח
ריבית הפריים
1.75%
מדד המחירים
לצרכן
100.8
תקרת החזר
נסיעות ליום
22.6 ש"ח

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST