• סינון מסמכים:
  • פסקי דין
  • חוקים ותקנות
  • מאמרים ודעות
  • ניתוחי מקרה
  • חוזים והסכמים
  • צווים
  • חוזרים וטפסים
  • סמן הכל

שאלות נבחרות

האם עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הבחירות לרשויות המקומיות/מועצות אזוריות? מה דין היעדרות זו?

שאלה:האם עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הבחירות לרשויות המקומיות/למועצות אזוריות?

קרא עוד...

האם יש להנפיק תלוש שכר לעובד/ת משק בית?

שאלה: האם יש להנפיק תלוש שכר לעובד/ת במשק ביתו של יחיד?תשובה: בתקנות מס הכנסה (נ

קרא עוד...

חישוב ערך יום עבודה לעובד במשכורת

שאלה: כיצד יש לחשב ערך יום העבודה של עובד במשכורת? תשובה: מאחר שבחוקי העבודה ובפ

קרא עוד...
X
X

חדשות ועדכונים

לכל החדשות

נתונים כללים במשק

שכר ממוצע במשק
- סעיף 2 לחוק
9,906 ש"ח
יום הבראה -
מגזר פרטי
378 ש"ח
יום הבראה -
מגזר הציבורי
426 ש"ח
שכר המינימום
5,300 ש"ח
ריבית הפריים
1.6%
מדד המחירים
לצרכן
101.2
תקרת החזר
נסיעות ליום
22.6 ש"ח

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST