• סינון מסמכים:
  • פסקי דין
  • חוקים ותקנות
  • מאמרים ודעות
  • ניתוחי מקרה
  • חוזים והסכמים
  • צווים
  • חוזרים וטפסים
  • סמן הכל

שאלות נבחרות

האם מותר למעסיק לתקן לאחר זמן טעות מתמשכת בתלושי השכר בצבירת או בניצול החופשה?

שאלה:האם מותר למעסיק לתקן לאחר זמן טעות מתמשכת בתלושי השכר בצבירת או בניצול החופ

קרא עוד...

ניכוי דוחות חניה או קנסות תעבורה משכר העובד

שאלה: האם מותר לנכות ממשכורתו של העובד חוב בגין דוחות חניה או קנסות תעבורה שהתקב

קרא עוד...

האם המעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר יום מלא ביום שבו העובד נפגע בעבודה וכתוצאה מכך עד רק יום חלקי?

שאלה:האם המעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר יום מלא ביום שבו העובד נפגע בעבודה וכתוצאה

קרא עוד...
X
X

חדשות ועדכונים

לכל החדשות

נתונים כללים במשק

שכר ממוצע במשק
- סעיף 2 לחוק
9,464 ש"ח
יום הבראה -
מגזר פרטי
378 ש"ח
יום הבראה -
מגזר הציבורי
421 ש"ח
שכר המינימום
4,825 ש"ח
ריבית הפריים
1.6%
מדד המחירים
לצרכן
99.2
תקרת החזר
נסיעות ליום
22.6 ש"ח

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST