• סינון מסמכים:
  • פסקי דין
  • חוקים ותקנות
  • מאמרים ודעות
  • ניתוחי מקרה
  • חוזים והסכמים
  • צווים
  • חוזרים וטפסים
  • סמן הכל

שאלות נבחרות

למה זכאי עובד שחלה בקורונה?

שאלה:למה זכאי עובד שחלה בקורונה? תשובה:קורונה הינה מחלה ככל מחלה והיעדרות עובד ב

קרא עוד...

האם ניתן לשלם לעובד שכר באמצעות אדם אחר?

שאלה:האם ניתן לשלם לעובד שכר באמצעות אדם אחר?תשובה:חוק הגנת השכר, תשי"ח-195

קרא עוד...

כיצד יחושבו ימי היעדרות לסירוגין של הורים מלווים לילד בבידוד?

שאלה:כיצד יחושבו ימי היעדרות לסירוגין של הורים מלווים לילד בבידוד?תשובה:בהתאם לס

קרא עוד...
X
X

חדשות ועדכונים

לכל החדשות

נתונים כללים במשק

שכר ממוצע במשק
- סעיף 2 לחוק
10,551 ש"ח
יום הבראה -
מגזר פרטי
382 ש"ח
יום הבראה -
מגזר הציבורי
432 ש"ח
שכר המינימום
5,300 ש"ח
ריבית הפריים
1.60%
מדד המחירים
לצרכן
102.3
תקרת החזר
נסיעות ליום
22.6 ש"ח

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST