מה המשמעות של חזרה לעבודה לאחר ניתוק יחסי עבודה של חמישה חודשים מבחינת צבירת הזכויות?

מה המשמעות של חזרה לעבודה לאחר ניתוק יחסי עבודה של חמישה חודשים מבחינת צבירת הזכויות?

שאלה:

גד פוטר לאחר שלוש שנות וותק. לגד שולמו פיצויי פיטורים ונעשתה סגירת חשבון, כולל תשלום פדיון חופשה, הבראה כו'. לאחר חמישה חודשים המעסיק וגד הסכימו על חזרתו של גד לעבודה. גד עבד במשך שלוש שנים נוספות, עד שפוטר בשנית.

האם מגיעים לגד פיצויי פיטורים, אם כן האם גם עבור התקופה הראשונה?

האם ניתוק יחסי העבודה התחיל עבור גד את צבירת הזכויות מחדש?

 

תשובה:

מבחינת פיצויי הפיטורים:

לעניין הרציפות-

הרציפות בעבודה היא אחד התנאים הנדרשים על פי סעיף 1 לחוק פיצוי פיטורים, על מנת שתקום הזכות לפיצויי פיטורים.

סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים מונה רשימת הפסקות מהעבודה שאינן קוטעות את הרציפות בעבודה הנדרשת לצורך זכאות לפיצויי פיטורים. בתוך רשימה זו, מנויה הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על שישה חדשים – אשר אינה קוטעת את הרציפות בעבודה.

בעניין זה יש לשים לב כי עובד שפוטר, או התפטר בנסיבות המזכות בפ"פ, וקיבל פיצויי פיטורים ואחרי פחות מחצי שנה הוחזר לעבודה, ולאחר תקופה מסויימת שוב הסתיימו יחסי העבודה בנסיבות המזכות בפ"פ, באופן עקרוני יהיה זכאי בסיום התקופה לפ"פ גם עבור תקופת העבודה הראשונה, שכן הרציפות בעבודה לא נפגעה. לכן, מומלץ למעבידים שמחזירים לעבודה עובד שקיבל פיצויי פיטורים בתוך פחות מחצי שנה מתום יחסי העבודה עמו, להחתים אותו כי פיצויי הפיטורים ששולמו לו בעבור תקופת העבודה הראשונה יבואו על חשבון פיצויי הפיטורים העתידיים שישולמו לו.

חשוב להבין כי לחזרה לעבודה לאחר ניתוק יחסי עבודה של פחות מחצי שנה ישנן השלכות משמעותיות מבחינת המעסיק, גם כאשר הוא מחתים את העובד על הסכמה כאמור.
השלכות אלו נובעות מכך שרציפות העובד בעבודה לא נקטעה.

השלכות אלו הן:

ראשית, אם אחרי ניתוק יחסי העבודה הראשון העובד עבד פחות משנה ואז פוטר (או התפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים), בכל זאת הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, למרות שטרם עברה שנה מיום תחילת עבודתו לאחר חזרתו. זאת, בתנאי שצירוף שתי תקופות העבודה יחד עולה על 12 חודשים.

ההשלכה השניה נוגעת לסכומים שהמעסיק יצטרך לשלם לאחר תום יחסי העבודה השניים, אם סיומם יזכה את העובדים בפיצויי פיטורים. במידה והשכר האחרון יהיה גבוה מהשכר האחרון שהיה לפני ניתוק יחסי העבודה בפעם הראשונה (כלומר היתה העלאת שכר) ייתכן שהמעסיק יצטרך להשלים את סכומי פיצויי הפיטורים גם עבור תקופת העבודה שלפני הניתוק הראשון של יחסי העבודה, בהתאם להפרשים בזכאות לפיצויי פיטורים שנובעים מהשינוי בשכר. ההשלמה תהיה רק לגבי שיעורים וסכומים שהופרשו או שולמו מבלי שחל עליהם סעיף 14. השלכה זו נובעת באופן ישיר מכך שלא נותקה הרציפות, אך לא ניתן לדעת האם כך ייפסקו בתי הדין במידה ומקרה כזה יגיע לפתחם.

החתמת העובד על כך שפיצויי הפיטורים ששולמו לו בעבור תקופת העבודה הראשונה יבואו "במקום" (ולא "על חשבון") פיצויי הפיטורים העתידיים שישולמו לו איננה אפשרית, לאור הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

לעניין צבירת הוותק-

חשוב להדגיש, כי העובדה שהפסקה זו (של ניתוק יחסי עבודה בפרק זמן של פחות משישה חודשים) אינה מנתקת את הרציפות, אינה אומרת שהפסקה זו נספרת לוותק לצורך חישוב תקופת העבודה המזכה בפיצויי פיטורים. לכן, תקופת העבודה הראשונה והשניה יובאו בחשבון הוותק, לפי כללי צבירת הוותק, וההפסקה שבין תקופות העבודה לא תבוא בחשבון למעט שבעה ימים בשנה.

 

מבחינת הזכויות האחרות:

ההסדר הקובע כי ניתוק יחסי עבודה לתקופה של פחות מחצי שנה אינו קוטע את רציפות הזכויות הוא הסדר ייחודי לעניין פיצויי פיטורים, בעוד שלגבי זכויות אחרות ניתוק יחסי עבודה קוטעים את הרצף, ואם העובד חוזר לאותו מקום עבודה לאחר ניתוק יחסי העבודה, צבירת הזכויות מתחילה מחדש.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
צבירת וותק לפיצויים בתקופת ההודעה המוקדמת קרא עוד ...
צבירת וותק לפיצויים בעת תקופת מחלה ותאונת עבודה קרא עוד ...
צבירת וותק לפיצויים בתקופת שמירת הריון קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST