מה הדין כאשר עובד מסוגל לבצע עבודתו רק באופן חלקי מבחינת דמי מחלה?

מה הדין כאשר עובד מסוגל לבצע עבודתו רק באופן חלקי מבחינת דמי מחלה?

שאלה:

מה הדין כאשר עובד מסוגל לבצע עבודתו רק באופן חלקי מבחינת דמי מחלה?

תשובה:

לפי סעיף 3 לחוק דמי מחלה, אם קבע רופא על-פי ממצאים רפואיים שמחמת מגבלות רפואיות אין העובד מסוגל, בפרק זמן מסויים, לבצע עבודה מסוג פלוני או בתנאים מסויימים, וכתוצאה מכך העובד אינו מסוגל לבצע עבודתו אלא באופן חלקי, והמעביד הציע לו עבודה מתאימה אחרת, מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה – לא יהיה העובד זכאי לדמי מחלה, אך שכרו בעבודה שהוצעה לו לא יפחת מהשכר שהיה מקבל אילו המשיך בעבודתו הקודמת. במידה והמעסיק לא הציע עבודה לעובד מתאימה, יהיה העובד זכאי לסכום דמי המחלה.

יצויין, כי "עבודה מתאימה" היא עבודה שלא חלות לגביה המגבלות הרפואיות המונעות מהעובד לעבוד בה, והיא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד העובד תוך שלוש השנים שקדמו בתכוף למחלתו או שהיא עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית, רמת השכלתו וכשרו הגופני. הצעת "עבודה מתאימה" טעונה התייעצות עם ועד העובדים במקום העבודה. באין ועד עובדים, לא ניתן להציע לעובד "עבודה מתאימה, והוא יהיה זכאי לדמי מחלה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

טבלה מרכזת זכאות עובד לדמי מחלה קרא עוד ...
האם ניתן לחפוף בין ימי הודעה מוקדמת לימי מחלה? קרא עוד ...
היעדרות הורה לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול קרא עוד ...
דמי מחלה - סקירה מקצועית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST