מהו הגמול עבור עבודה בחגים?

מהו הגמול עבור עבודה בחגים?

 

שאלה:

מהו הגמול עבור עבודה בחגים?

תשובה:

סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 (להלן: "הפקודה") קובע את רשימת מועדי ישראל, אשר הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. כמו כן, יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאות, תש"ט-1949. סעיף 9א לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע את איסור העבודה בימי המנוחה הללו. הפקודה קובעת, כי לעובדים שאינם יהודים יש הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם וחגיהם. חגים אלה ייקבעו לגבי כל עדה על פי החלטת הממשלה שתפורסם ברשומות. לעובד שאינו יהודי קמה הזכות לבחור באלו ימי חג ברצונו לשבות ולקבל דמי חגים- האם בימי החגים היהודים, או בימי החגים של עדתו.

מאחר והמועדים הנ"ל הינם ימי מנוחה שבהם אין להעסיק עובדים, על עבודה בחגים השכר שישולם הוא כגמול על עבודה במנוחה השבועית. סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע את הוראות הגמול לעובד שהועבד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן, ולפיהן הגמול על עבודה ביום מנוחה מכיל שני רכיבים:

א.   רכיב של "מנוחת פיצוי"- על המעביד לתת לעובד, במקום שעות המנוחה השבועית שבהן עבד, שעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד. בפסיקה נקבע כי אם הועסק עובד במנוחה השבועית ללא היתר, אין המעביד חייב לתת לו את מנוחת הפיצוי.

ב. בנוסף לכך, ישנו רכיב התשלום-

1. לעובד חודשי: על המעביד לשלם לעובד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-½1 משכרו הרגיל (150%), או לתת לעובד מנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה משעות המנוחה השבועית שבה עבד.

2. לעובד שעתי, יומי או שבועי: על המעביד לשלם לעובד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-½1 משכרו הרגיל (150%).

3. לעובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת: המעביד ישלם לעובד בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועית שכר עבודה של לא פחות מ-½1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות (150%).

מובן שבמידה ונקבע הסדר אחר לגמול על עבודה בימי מנוחה ובחגים המטיב עם העובד (למשל בחוזה אישי / הסכם קיבוצי / צו הרחבה / נוהג במקום העבודה וכו')- יחול ההסדר המטיב על העובד.

יצויין, כי בבית הדין הארצי לעבודה נפסק כי עובד שעובד בחגים שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, יהיה זכאי הן לדמי חגים והן לשכר עבור אותו יום עבודה בצרוף הגמול עבור עבודה בחגים (כלומר 100% דמי חגים + 150% שכר, בסה"כ 250%). לעומת זאת, כאשר מדובר בעובד שעובד בחגים מתוך בחירה ולא מתוך כורח, חיווה בית הדין את דעתו כי העובד יהיה זכאי רק לשכר עבודה על עבודה בחגים, כולל הגמול הנוסף על עבודה בחגים (בסה"כ 150% מהשכר), אך לא יהיה זכאי לדמי חגים. לעניין האבחנה בין כורח לבחירה, חיווה בית הדין דעתו בפסיקה הנ"ל כי עבודת עובד בחג תחשב כורח אלא אם הוכח אחרת (ע"ע 300360/98 נחום צמח נ' ש.א.ש קרל זינגר צפון (1986) בע"מ, ניתן ביום 30.4.2002). כך למשל, במקרה שהשיבוץ למשמרות בחג נעשה על פי דרישת המעסיקה ולא לפי בחירת העובד, נפסק שהעובד זכאי לדמי חגים בנוסף לשכר עבור העבודה בחג (ראו ס"ע 20896-09-11 כהן צח נ' אור-אורלי קניונים בע"מ, ניתן ביום 21.6.2014 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו).

 

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

ימי בחירה קרא עוד ...
היעדרות ועבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה קרא עוד ...
חגי השבתון למוסלמים נוצרים ודרוזים קרא עוד ...
יום העצמאות- היעדרות ועבודה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST