האם ניתן לקזז יתרת חופשה שלילית בסיום ההעסקה כאשר העובד לא הסכים לכך מראש?

האם ניתן לקזז יתרת חופשה שלילית בסיום ההעסקה כאשר העובד לא הסכים לכך מראש?

שאלה:

מעסיק צבר לעובד יתרת חופשה שלילית שלא כדין (מבלי שקיבל את אישור העובד לכך בכתב מראש). בסיום ההעסקה לעובד ישנה יתרה שלילית. האם המעסיק יכול לקזזה מהשכר?

 

תשובה:

מן הפסיקה עולה, כי המעביד אינו יכול לרשום יתרה שלילית של ימי חופשה לעובד, ולנכותם בעתיד משכרו, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת בכתב של העובד מראש. הדבר מתיישב גם עם הוראות חוק הגנת השכר.

בפסיקה אזורית נידון מקרה של עובד שמשכרו האחרון ומפיצויי הפיטורים קוזזו ימי חופשה שניתנו לו ביתר במהלך תקופת העבודה.

בית הדין קובע כי נטל הראיה מוטל על המעסיקה להוכיח, כי אכן שילמה לעובד דמי חופשה ביתר במהלך עבודתו וכי הייתה זכאית לקזזם. באותו מקרה, המעסיקה אכן הוכיחה על פי רישומיה בתלוש השכר, שהעובד קיבל 17 ימי חופשה ביתר. אף על פי כן בית הדין קובע כי בנסיבות המקרה הנדון, קיזוז ימי החופשה ששולמו לעובד ביתר היה קיזוז שלא כדין.

בנסיבות אותו מקרה, בית הדין הגיע למסקנה כי המעסיקה שילמה לעובד את ימי החופשה אף אם ניצל אותם ביתר, ללא כל כוונה לקזז את הימים הנ"ל בשלב כלשהו. שכן, בתלושי שכרו של העובד לא צויינה יתרת ימי החופשה העומדת לזכותו או לחובתו,  וגם לא הוכח מפי המעסיקה, כי בשלב כלשהו סוכם עם העובד, או הובא לידיעתו כי ניצל ימי חופשה ביתר ואלה יקוזזו בעתיד.

בית הדין קובע כי היעדרות כזו שבגינה שולם לעובד שכר מבלי שהייתה הסכמה מפורשת בין הצדדים, כי יקוזז בעתיד, כאשר ימי החופשה שניצל ביתר לא קיבלו ביטוי בתלושי השכר, לרבות העובדה כי מנהל המעסיקה החליט לקזז את דמי החופשה הנ"ל רק בשל פיטוריו של העובד – כל אלה מובילים למסקנה, כי אין להתיר קיזוז דמי החופשה הנ"ל, אלא יש לראותם כתשלומים ששולמו לעובד כהטבה על דעת המעסיקה ובין היתר, לפיצוי העובד בשל מעמדו והיקף שעות עבודתו. לאור מסקנה זו קבע בית הדין באותו מקרה כי העובד זכאי להשבת פדיון החופשה שקוזז מפיצויי הפיטורים ומשכרו האחרון (ע"ב 2982/05 מנדלוביץ מוריס נ' ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ, ניתן ביום 22.10.2007 בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע).

אם כן, כדי שמעסיק יוכל לקזז יתרה שלילית של חופשה משכר העובד בסיום יחסי העבודה, עליו להיות מסוגל להוכיח כי העובד ידע על כך שנצברת לו יתרה שלילית ונתן את הסכמתו המפורשת לכך שהסכומים יקוזזו בעתיד משכרו. אחרת, אין לקזז משכר העובד.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
תשלום שכר לעובדים בעבור "יום כיף" קרא עוד ...
אורך ימי החופשה השנתית במגזר העסקי (תעשיה, מלאכה ועוד) קרא עוד ...
טבלת אורך החופשה השנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST