האם למעסיק מותר לנכות משכר העובד סכומים ששולמו לו ביתר?

האם למעסיק מותר לנכות משכר העובד סכומים ששולמו לו ביתר?

שאלה:

האם למעסיק מותר לנכות משכר העובד סכומים ששולמו לו ביתר בגלל טעות?

 

תשובה:

בפסיקה ארצית נקבע שהכלל הוא, כי הסכום ששולם לעובד כשכר מבטא את הסכום המגיע לו. עם זאת, במקרים מסוימים רשאי המעסיק לערוך חשבון מדויק עם העובד על תשלומי יתר, ועצם תשלום סכום לעובד אינו קביעה מוחלטת של זכאות או בדבר נכונות הסכום. אולם, כאשר אין הסכם מפורש בעניין, ההתחשבנות של המעסיק עם העובד חייבת להתבצע תוך זמן סביר ובתום לב.  

המקרה שבו עסק פסק הדין נגע לתשלום דמי מחלה ביתר, ובית הדין מציין כי אם שולם לעובד בחודש מסוים שכרו המלא, למרות שהוא נעדר מחמת מחלה בחלק מהחודש, ולא היתה הסכמה בין הצדדים כי הוא זכאי לקבל יותר ממה שנקבע בחוק דמי מחלה, רשאי המעסיק לערוך חשבון מדויק בחודש שלאחר מכן לגבי ההפרש שבין התשלום בפועל לבין הסכום שהעובד היה זכאי לקבל מכוח חוק דמי מחלה. עם זאת, כאשר שילם המעסיק לעובד את שכרו המלא בעת מחלתו, היינו – מעבר לדמי המחלה שנקבעו בחוק, ועבר זמן רב, מבלי שנעשתה התחשבנות, רשאי העובד להניח, כי קיבל את הסכום הנכון, ולא יתבקש להחזיר את ההפרש כעבור שנה. במקרה כזה נקבע תנאי לא כתוב בחוזה העבודה האישי של העובד, כי יקבל דמי מחלה בשיעור שכרו המלא מהיום הראשון למחלתו.

בית הדין מדגיש כי אין באמור כדי למנוע ממעסיק לעשות התחשבנות עם עובד לגבי תשלום ביתר, אך עליו לעשות כך תוך זמן סביר (ע"ע 1260/00 מרקוביץ אברהם נ' אקורד הנדסה בע"מ, ניתן ביום 5.8.2002 בבית הדין הארצי לעבודה).

כמובן שכל מקרה ייבחן לגופו לאור נסיבותיו הספציפיות.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

ניכויים מותרים משכרו של עובד בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר קרא עוד ...
טבלת שיעורי הפרשות החובה לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה קרא עוד ...
שימוש פרטי במחשב בזמן העבודה- סקירה משפטית קרא עוד ...
תקרת סכומי השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST