האם התפטרות עקב מעבר למדינה בחו"ל מזכה בפיצויי פיטורים?

האם התפטרות עקב מעבר למדינה בחו"ל מזכה בפיצויי פיטורים?

שאלה:

האם התפטרות עקב מעבר למדינה בחו"ל מזכה בפיצויי פיטורים?

 

תשובה:

סעיף 1 חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים" או "החוק") קובע את תנאי הזכאות של עובד לפיצויי פיטורים ממעבידו:

  1. העובד עבד שנה אחת לפחות
  2. ברציפות
  3. אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד
  4. פוטר, או נכנס ברשימת המקרים שדינם כפיטורים

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים, ותקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964  קובעות מספר מקרים בהם התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו תיחשב כפיטורים לעניין זכאות העובד לפיצויי פיטורים.

המקרים היחידים מבין המקרים שהחוק מציין כהתפטרות בשל העתקת מקום מגורים שיכולה לזכות עובד שעובר לחו"ל בפיצויי פיטורים, הם:

  1.  כאשר העתקת מקום מגורי העובד היא עקב הצטרפותו לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, בתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

 

  1. כאשר העתקת מקום מגורי העובד היא עקב העברה בתפקיד של בן זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, או המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר. זאת, בהנחה שההעברה בתפקיד של בן הזוג היא לחו"ל, ובהתאם לתנאים המצויינים בסעיפים לגבי העברות אלו, לפיהם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם חייב להיות 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש חייב להיות רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

יתר המקרים שהחוק מציין ברשימת המקרים שעובד זכאי בהם לפיצויי פיטורים בהתפטרות בשל העתקת מקום מגורים, נוגעים כולם למעבר למקום מגורים בישראל בלבד, כפי שנפרט מייד. לכן, אם לא מתקיים אף אחד משני התנאים שהוזכרו למעלה, עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים בהתפטרות עקב מעבר לחו"ל.

להלן הפירוט מדוע יתר המקרים נוגעים אך ורק למעבר למקום מגורים בישראל:

כאשר העתקת מקום מגורי העובד היא לרגל נישואיו של העובד, או עקב גירושיו של העובד, נדרש בין היתר שהעובד יעבור לישוב בישראל.

כאשר העתקת מקום מגורי העובד היא לישוב חקלאי/ לאזור פיתוח/ לעיר פיתוח, וכאשר העתקת מקום מגורי העובד היא למקום התנחלות או היאחזות - מדובר במקומות ספציפיים בארץ שהוגדרו כישוב חקלאי/ אזור פיתוח/ עיר פיתוח, או שאושרו כהתנחלות.

כאשר העתקת מקום מגורי העובד היא עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה- מדובר רק על מצב שבו היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה.

וכאשר העתקת מקום מגורי העובד היא עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר – החוק קובע במפורש שמדובר במקום מגורים שנמצא בישראל.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

השתהות עובד לפני התפטרות בדין מפוטר- האם היא מבטלת את זכותו לפיצויי פיטורים? קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות של מי שמתגייס למשטרה או לשב"ס קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות לאחר גיל פרישה קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות בשל היבחרות לתפקיד ברשות מקומית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST