פסיקה עדכנית: מעסיק שלא ניהל דיווחי נוכחות חוייב בתשלום 60 שעות נוספות בעבור כל חודש עבודה שבו הועסק העובד

פסיקה עדכנית: מעסיק שלא ניהל דיווחי נוכחות חוייב בתשלום 60 שעות נוספות בעבור כל חודש עבודה שבו הועסק העובד

ס"ע 21021-11-12  גריי לבייב נ' אלי פתיה ואח'

ניתן ביום: 26.7.2014

ערכאה: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו

 

תקציר מאת עו"ד אפרת מרקוס, מנהלת המחלקה המקצועית בחשב:

פסק הדין נוגע לעובד שהועסק כאיש מכירות ומחסנאי במשך כחצי שנה. החברה המעסיקה עוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי טבק. יחסי העבודה הגיעו לסיומם בשל מחלוקת בין העובד למעסיקה בשאלה מי צריך לשאת בעלות הנזק שנגרם לרכב של המעסיקה כאשר העובד נסע בו.

פסק הדין עוסק בשאלת זכאותו של העובד לזכויות שונות, כגון תשלום הודעה מוקדמת, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, ופדיון ימי חופשה.

כמו כן עוסק פסק הדין בשאלה האם על עובד לשאת בנזקים שגרם לרכב מעבידתו עקב תאונת דרכים שבה היה מעורב.

 

הכרעת בית הדין:

מעיון בתלושי השכר שניתנו לעובד עולה כי המעסיקה לא נהגה על פי הנדרש בדין. ראשית, לעובד שולם שכר כולל ללא כל פירוט רכיבי שכר (נסיעות, שעות נוספות). אשר על כן, בית הדין קבע כי נקודת המוצא של פסק הדין תהיה כי זהו שכר הבסיס ששולם לעובד ולא שולמו לו שאר זכויותיו שכן, תלושי השכר מהווים הודאת בעל דין.

התנהלות שגויה נוספת של המעסיקה היתה אי מתן הודעה לעובד על תנאי העסקה, כמתחייב בדין. על פי חוק הודעה לעובד התשס"ב – 2002 (תנאי עבודה), על מעביד ליתן לעובדו הודעה באשר לתנאי עבודתו של העובד, הכול כאמור בחוק. בית הדין קבע כי טענת המעסיקה כי תלתה על לוח המודעות במחסן הודעה שכזו לא הוכחה בראיות, ובכל מקרה אין בתליית הודעה על תנאי העסקה על לוח המודעות כדי לצאת חובת הוראות החוק. 

בנוסף, המעסיקה לא הציגה דוחות נוכחות של העובד, משום שלא ניהלה דוחות כאלו. זאת, בניגוד להוראות חוק הגנת השכר ותיקון 24 לחוק זה, אשר הסדיר את חובת המעביד לנהל פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם. כמו כן המעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות העבודה באופן שוטף וחייב לכלול רישום שעות עבודה בפועל.

בית הדין קבע כי תוצאות מחדליה של המעסיקה הן שתיים: הראשונה – העברת נטל הראיה אל המעסיקה בכל הרכיבים הנוגעים למרבית רכיבי התביעה, והשנייה – הרמת מסך ההתאגדות בין החברה המעסיקה לנתבע הנוסף, שהוא מנהלה ובעל המניות היחידי של החברה. הרמת המסך תהיה באופן שאין שניהם חייבים יחדיו אלא שאם המעסיקה לא תשלם הסכומים שייפסקו בפסק הדין, ישלם אותם הנתבע הנוסף.

בשאלה האם פוטר העובד קבע בית הדין כי העובד לא הצליח להוכיח שפוטר,  ולכן רכיב חלף הודעה מוקדמת נדחה וכן פיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

לגבי תביעת העובד לתשלום שעות נוספות עמד בית הדין על כך שהמעסיקה לא ניהלה פנקס שעות עבודה ולא הצליחה להוכיח בדרך אחרת כי העובד לא עשה שעות נוספות. לפיכך, ובהתאם לסעיף 26ב' לחוק הגנת השכר, חייב בית הדין את המעסיקה בתשלום של 60 שעות נוספות בעבור כל חודש עבודה שהועסק העובד אצל המעסיקה. בסך הכל נפסק לטובת העובד ברכיב זה סכום של 16,632 ש"ח.

לגבי תביעת העובד לגמול עבודה ביום המנוחה השבועית, עבור עבודתו במוצאי שבתות,  קבע בית הדין כי העבודה לא הוכחה ע"י העובד, ובנוסף קבע בית הדין כי עבודה במוצ"ש אינה עבודה בימי המנוחה, אלא אם לא חלה הפסקה של 36 שעות מיום עבודתו הקודם עד למוצ"ש.

לגבי תביעת העובד לפדיון ימי חופשה קבע בית הדין כי תלושי השכר המעידים על צבירה של 4.34 ימי חופשה לעובד מהווים הודאת בעל דין ולכן המעסיקה חייבת בתשלומם.

 

לגבי השאלה האם ניתן לנכות משכר העובד את הנזק שנגרם לרכב המעסיקה בתאונת דרכים שביצע העובד:

סעיף 25 (א) לחוק הגנת השכר קובע רשימה סגורה של מקרים המאפשרים קיזוז כספים ממשכורתו של עובד.

לגבי שכרו האחרון של העובד, קובע סעיף 25(ב) כי למעסיק מותר לנכות מהשכר האחרון כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות. הפסיקה קבעה כי סעיף זה נוגע לסכום קצוב ומוכח, או בלתי שנוי במחלוקת. אם זה אינו המצב, המעסיק לא יכול לנכות את הסכום.

בית הדין הדגיש, כי לא יעלה על הדעת שמעביד יחליט על דעת עצמו כי קיים חוב ויקזז משכרו של העובד. במקרה שלפנינו עלות תיקון הרכב שניזוק לא הוכחה ע"י המעסיקה, אשר לא הציגה קבלות המעידות על תיקון הרכב שהיה מעורב בתאונה. כמו כן, לא הוסכם בין הצדדים כי המעסיקה תהיה רשאית לנכות נזקים שיגרום העובד. לפיכך קבע בית הדין כי אין מקום לקיזוז עלות תיקון נזקי הרכב משכר העובד.

 

לפסק הדין- לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

התפטרות בדין פיטורים קרא עוד ...
מגפת הקורונה - שאלות ותשובות למעסיק קרא עוד ...
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
ימי בחירה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST