פסק דין: חישוב עמלות לפיצויי פיטורים יש לערוך לפי מועד היווצרות הזכאות לעמלה ולא לפי מועד התשלום בפועל

פסק דין: חישוב עמלות לפיצויי פיטורים יש לערוך לפי מועד היווצרות הזכאות לעמלה ולא לפי מועד התשלום בפועל

 

ע"ע 44541-07-18 אוריאל שרון נ' א.ד.ס. למינאר בע"מ

ערכאה: בית הדין הארצי לעבודה

ניתן ביום: 16.9.2019

 עובדות המקרה

המדובר על שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב – יפו. האחד, ערעורו של העובד והשני ערעורה של מעסיקתו. בהתאם להסכם העבודה שבין הצדדים, מידי שנה נערכה התחשבנות בה סוכם על זכאותו של העובד לפרמיה בגין השנה הקודמת בחלוקה לחודשים, לאו דווקא באופן שווה מידי חודש בחודשו. יצויין כי לקראת סוף כל שנה (חודשים נובמבר דצמבר) שולמה מקדמה על חשבון הפרמיות של אותה שנה.

לטענת העובד יש לחשב את השכר הקובע בהתאם לפרמיות ששולמו לו כפי שמפורט בתלושי השכר של שני עשר חודשי עבודתו האחרונים, כך ששכרו הקובע לפיצויי פיטורים הוא גבוה יותר מהשכר שנפסק על ידי בית הדין האזורי והעובד טען לתשלום ההפרשים. לטענת המעסיקה, בהתאם לחלוקת הפרמיה השנתית לתשלומים ותשלומי המקדמות, התלושים אינם משקפים את שכר העובד, אלא שיש לחשב את השכר בהתאם לפרמיה השנתית.

דיון והכרעה
השאלה אליה נדרש בית הדין הארצי היתה כיצד יש לחשב את העמלות לצורך הגעה לשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים, האם יש לבצע את החישוב בהתאם לעמלות במועד היווצרות הזכות (אשר יכול להיות גם מועד עתידי) או שמא יש לבצע את החישוב בהתאם לעמלות לפי מועד בו שולמו העמלות בפועל?

הוראת הדין אליה מתייחסת ההסכמה מצוייה בתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964: "היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק מהפדיון או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר כאמור את השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים."

הצדדים נחלקו בשאלה כיצד יש לחשב את "השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים", כמצוות תקנה 9 לתקנות. האם כטענת העובד לפי מועד התשלום בפועל כפי שהוא משתקף בתלושי השכר או, כטענת המעסיקה לפי המועד בו נוצרה הזכאות, היינו עבור ארבעת החודשים האחרונים בשנת אחת, ושמונת החודשים הראשונים של השנה שלאחריה (שאם היה ממשיך לעבוד היו משולמים שנה לאחר מכן.)

בית הדין הארצי קבע כי אין חולק על כך שהעמלות ששולמו לעובד והמפורטות בתלושי השכר בשנת אחת מתייחסות לתשלומים בדיעבד עבור השנה הקודמת, וחזר על ההלכה שנקבעה מכבר על ידי בית הדין הארצי בשאלה זו ואשר קובעת שאת חישוב 12 החודשים האחרונים יש לערוך לפי מועד היווצרות הזכאות לעמלה (ולא לפי מועד התשלום בפועל). בכך אישר בית הדין הארצי את קביעתו של בית הדין האזורי, אשר נימק את הדברים בחשש למניפולציות בתשלום העמלות הן מצד המעסיק שעלול לגרום להפחתתן בתקופה הקודמת לפיטורין והן מצד העובד שעלול לגרום להעלאתן.

עם זאת במקרה זה, במהלך הדיון בערעור, בכל מקרה, הגיעו הצדדים להסכמה שהשכר יחושב על בסיס התמריצים השונים ששולמו בפועל לעובד וקיבלו ביטוי בתלושי השכר, כך שבית הדין הארצי לא נדרש לקבוע מסמרות בשאלה העקרונית כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורין במקרים מעין אלו, אלא תמך בהלכה הקיימת. בהתאם להלכה, בית הדין הארצי פסק שהשכר הקובע לפיצויי פיטורים אשר חישב בית הדין האזורי בתיק, נמוך מהשכר הקובע בהתאם לעמלות אשר שולמו לעובד בפועל במהלך 12 החודשים האחרונים, ומשכך, לעובד מגיע תשלום הפרשים בסך של כ- 90,000 ש"ח.

לפסק הדין פסק דין


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
חוזה לתקופה קצובה – סקירה קרא עוד ...
הגבלות פיטורים- סקירה מקצועית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST