עובדת שילדה אינה זכאית לפיצויי פיטורים אם המעסיק הוכיח כי ההתפטרות אינה לצורך טיפול בילד

עובדת שילדה אינה זכאית לפיצויי פיטורים אם המעסיק הוכיח כי ההתפטרות אינה לצורך טיפול בילד

 סע"ש 30429-12-17 מליסה מתוק נ' קל – אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ

ערכאה: בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

ניתן ביום: 15.8.2019

 

עובדות המקרה

העובדת הועסקה אצל המעסיקה בתפקיד נציגת מכירות רכב במשך כ-5 שנים. העובדת ילדה בן ויצאה לחופשת לידה למשך 14 שבועות, אשר בסיומם שבה לעבודתה אצל המעסיקה ובמשך ארבעה חודשים מיום חזרתה, העובדת הייתה רשאית להעדר מן העבודה שעה אחת ביום ("שעת הנקה").

 לטענת העובדת, כחודש לפני תום תקופת ארבעת החודשים בהם הייתה זכאית לקיצור יום העבודה בשעה אחת, היא פנתה וביקשה ממנהל הסניף בו הועסקה, להמשיך במתכונת השעות המקוצרת (ימים א'-ה' עד השעה 16:00 ויום ו' עד השעה 13:00) וזאת לצורך טיפול בבנה. העובדת הסבירה למנהל הסניף כי שעת העבודה הנוספת ועומסי התנועה לא יאפשרו לה לאסוף את בנה מהמעון בשעה 17:00 וככל שבקשתה לקיצור יום העבודה לא תיענה, היא תזדקק למטפלת בתשלום על מנת שתוציא את הילד מהמעון ותטפל בו עוד כשעתיים. מנהל הסניף לא הסכים לבקשה וטען שהבעלים לא רוצה ליצור בכך תקדים כלפי עובדות אחרות במחלקתו. משהמעסיקה לא אישרה לתובעת לעבוד יום עבודה מקוצר, העובדת החלה לחפש מקום עבודה אחר, בו מתכונת שעות העבודה תאפשר לה לאסוף את הילד מהגן בשעה 17:00. העובדת מצאה עבודה בחברת רכב אחרת, שם מתכונת העבודה היתה בימים א'-ה' מהשעה 8:30 עד 16:00 וביום ו' מהשעה 8:30 עד 13:00. משהעבודה בחברת הרכב השניה איפשרה לעובדת להוציא את הילד מהמעון בשעה 17:00. משכך, העובדת התפטרה מהעבודה בנתבעת ובסמוך לסיום העבודה בנתבעת החלה לעבוד בחברה המתחרה.

לטענת העובדת, אין צורך בהפסקת עבודה של האם המתפטרת על מנת שתימצא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים; הזכאות קמה גם כאשר תנאי העבודה במקום העבודה החדש מאפשרים לאם יותר זמן או נוחות לטפל בילד. העובדת התפטרה על מנת לעבוד בחברה אחרת, בה מתכונת שעות העבודה אפשרה לה להוציא את הילד מהמעון; על כן, יש לראות בהתפטרות כפיטורים והעובדת זכאית לתשלום פיצויי פיטורים מלאים.

 

דיון והכרעה

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 קובע: "התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים". בית הדין האזורי התייחס קביעת בית הדין הארצי לעבודה, על פיה תכליתו של הסעיף הינה תכלית סוציאלית ומטרתו לאפשר לעובד או לעובדת להקדיש את זמנם לטפל בילד שנולד, מבלי להפסיד את פיצויי הפיטורים. על מנת שתקום זכאות לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, יש צורך שיתמלאו שני תנאים מצטברים: האחד – לידה; והשני – מטרת ההתפטרות היא לצורך הטיפול בילד.

עובדת שילדה זכאית לפיצויי פיטורים בנסיבות המפורטות בסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, אלא אם כן יעלה בידי מעסיקה להוכיח כי התפטרותה לא באה על מנת לטפל בילדה. בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר העובדת מתפטרת לאחר לידה, קיימת בדרך כלל חזקה (הניתנת לסתירה על ידי המעסיק) כי התפטרותה בסמוך לאחר הלידה הינה לצורך טיפול בילד שנולד. החזקה מתקיימת גם כאשר העובדת חזרה לעבודתה לאחר הלידה והתפטרה תוך מספר שבועות מהמועד בו חזרה לעבודה. בכך, בתי הדין לעבודה נתנו לסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים פרשנות רחבה, כך שעובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילד, אינה מפסידה את זכאותה לפיצויי פיטורים, גם אם זמן קצר לאחר ההתפטרות היא החלה לעבוד במקום עבודה אחר, בתנאי שהעבודה במקום החדש מאפשרת לה, באופן משמעותי, שהות ארוכה יותר עם התינוק נוכח הפחתה משמעותית בשעות העבודה לעומת מקום העבודה הקודם, או שינוי במקום העבודה החדש המאפשר נגישות לתינוק.

בית הדין האזורי לעבודה קבע כי תכלית החקיקה מצדיקה תשלום פיצויי פיטורים אף במקרה בו ההתפטרות הינה לצורך מעבר למקום עבודה אחר, המצמצם באופן משמעותי את שעות העבודה של ההורה המתפטר. זאת, בהתבסס על פסיקת בית הדין הארצי לעבודה שקבע כי פער של שעה אחת בלבד בין שעת סיום העבודה שביקשה העובדת לבין זו שהציע לה המעסיק, אינו מהווה "הצדקה" להפסקת העבודה. עם זאת, בית הדין הוסיף וקבע, כי אין בדברים אלה "כדי לקבוע כי "שינוי בשעת עבודה", ולו אחת בלבד, לא יחשב כ"שינוי משמעותי" ככלל, אלא כל מקרה יבחן ויוכרע על פי מכלול נסיבותיו". 

לעניין העובדת בתביעה זו, קבע בית הדין האזורי לעבודה, כי אין חולק כי העובדת לא התכוונה להפסיק לחלוטין את עבודתה ולהקדיש את כל זמנה לטיפול בילד. המחלוקת הינה, האם העובדת הפסיקה את עבודתה בנתבעת על מנת לעבור למקום עבודה אחר המאפשר לה להוציא את הילד מהמעון בשעה 17:00 ושהות משמעותית יותר עם הילד; או שמא ההתפטרות נובעת מחמת נסיבות אחרות אשר אינן מזכות את העובדת בפיצויי פיטורים.

בית הדין קבע כי סמיכות הזמנים בין ההתפטרות לבין תחילת עבודת העובדת בחברה המתחרה, יש בה כדי להוות נסיבה שיכולה ללמד כי סיבת התפטרות לא הייתה לצורך הטיפול בילד. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי במועד ההתפטרות, העובדת כבר חתמה על הסכם עבודה עם מקום העבודה האחר. במצב דברים זה, על העובדת חל הנטל להביא ראיות אשר ישמטו את טענת המעסיקה כי ההתפטרות הייתה לצורך מעבר למקום עבודה אחר וכן ראיות לתמיכה בטענתה כי תנאי העבודה במקום העבודה החדש איפשרו לה, באופן משמעותי, שהות ארוכה יותר עם התינוק, נגישות רבה יותר לתינוק או טעם אחר שניתן לראות בו כ"התפטרות לצורך טיפול בילד". בית הדין קבע כי העובדת לא הוכיחה שהטעם להתפטרותה והמעבר למקום העבודה החדש היה האפשרות להוציא את הילד מהמעון בזמן או שהות ממושכת יותר עם הילד. כן, מהסכם העבודה עולה כי לא היה בהיקף שעות העבודה במקום העבודה החדש שינוי משמעותי לעומת היקף עבודת התובעת אצל המעסיקה.

בית הדין קבע שהעובדת לא הוכיחה את טענתה, על פיה חרף האמור בהסכם העבודה הכתוב, ההסכמה בפועל עם חברת אלבר הייתה כי העובדת תעבוד פחות שעות מהמוסכם בהסכם, בזמן שהמעסיקה לא מנעה מהתובעת את האפשרות לצאת מוקדם יותר מהעבודה, אלא, שכאשר יצאה מוקדם משעות התקן, נרשמו לה "שעות חוסר" בדומה להתנהלות בחברה המתחרה. 

בית הדין חישב וקבע ששעות התקן המצויינות בדו"ח הנוכחות בחברה המתחרה (8:36 שעות) נמוכות משעות התקן המצויינות בדו"ח הנוכחות בנתבעת (9 שעות). עם זאת, עיון בדו"חות הנוכחות של העובדת בחברה המתחרה מעלה, כי בכל יום הופחתו משעות העבודה המדווחות על ידה 24 דקות (לדוגמא, כאשר העובדת החתימה כרטיס בשעה 8:30, שעת הכניסה לשכר הייתה 8:54, כאשר העובדת החתימה כרטיס בשעה 8:28, שעת הכניסה לשכר הייתה 8:52), כך שבפועל השעות בהן נדרשה העובדת לשהות בעבודה להשלמת המשרה היו זהות בשני מקומות העבודה (9 שעות). גם לו היתה מתקבלת המסקנה כי שעות התקן של העובדת קוצרו במקום העבודה החדש ב-24 דקות, הרי שמשמדובר בהבדל של 24 דקות בלבד, לא ניתן לומר כי מדובר בהפחתה משמעותית בשעות העבודה לעומת מקום העבודה הקודם. בית הדין קבע כי מקובל כי ייתכן ויהיו מקרים בהם הפחתה של 24 דקות (ואולי גם פחות מכך) תהא משמעותית עבור ההורה המתפטר, כגון מצב כפי שתיארה העובדת, בו ההפחתה האמורה תאפשר הוצאת הילד על ידי ההורה מהמעון בזמן ותמנע את הצורך מהוצאת הילד מהמעון על ידי גורם אחר.

עם זאת, בית הדין לא שוכנע כי תנאי העבודה בחברה המתחרה היו שונים מהתנאים בנתבעת, באופן שהעבודה בחברה המתחרה אפשרה את הוצאת הילד מהמעון בזמן, והעבודה בנתבעת לא אפשרה זאת. גם העבודה במקום העבודה האחר, במתכונת של 8:36 שעות ביום, לא אפשרה לתובעת להספיק להוציא את בנה התינוק מהמעון ללא יצירת "שעות חוסר". ונבהיר, העובדת החלה לעבוד באלבר בשעה 8:30, שעת הכניסה לשכר חושבה לה רק לאחר 24 דקות, כך שיום העבודה שלה על פי שעות התקן מסתיים בשעה 17:30 וללא הפחתת 24 הדקות ב-17:06. אין מחלוקת כי שעת הסיום במעון הינה 17:00, כך שתקן המשרה בחברה המתחרה, אף הוא לא אפשר לתובעת את הוצאת הילד מהמעון ללא יצירת שעות חוסר (בדומה לעבודה בנתבעת).

בית הדין קבע כי ייתכן מצב בו עובד המבקש להתפטר מעבודתו לא יעשה כן בטרם הוא מוצא מקום עבודה חדש, אך עם זאת, בנסיבות המקרה של העובדת בתביעה זו, היה ראוי שהעובדת תיידע את המעסיקה בטרם התפטרותה על כוונותיה לעבור למקום עבודה אחר המאפשר לה, לטענתה, עבודת בשעות מופחתות, כפי שתיארה העובדת, בו ההפחתה האמורה תאפשר הוצאת הילד על ידי ההורה מהמעון בזמן ותמנע את הצורך מהוצאת הילד מהמעון על ידי גורם אחר.ככלל אין לדרוש מעובד, המתפטר על מנת לטפל בילדו, להעמיד את המעסיק על כוונתו להתפטר. עם זאת, בית הדין הארצי קבע כי לא קיימת תשובה אחידה, לחיוב או לשלילה, ביחס לשאלה האם חלה על העובד המתפטר לצורך טיפול בילד חובה להעמיד את המעסיק על כוונתו להתפטר, על מנת שתהא לו הזדמנות לסילוק הסיבה. משכך, ישנם מקרים של התפטרות לצורך טיפול בילד, בהם אי העמדת המעסיק על הכוונה להתפטר לצורך סילוק הסיבה, יהא בהם כדי לשלול את הזכאות לפיצויי פיטורים. בית הדין קבע שבנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, כאשר העובדת התפטרה על מנת לעבור לעבוד בחברה מתחרה במסגרת שעות דומה להיקף המשרה בנתבעת (ראו לעיל) ובטענה שהחברה המתחרה מאפשרת לה לעבוד שעות מופחתות, היה ראוי שהתובעת תפנה לנתבעת בבקשה לאפשר לה שינוי זה, ורק אם בקשתה תידחה תתפטר בדין מפוטר.

בית הדין פסק כי בנסיבות העניין, משהעבודה בחברה המתחרה הייתה במסגרת שעות דומה לעבודה בנתבעת, הרי שהמעסיקה הוכיחה כי העובדת לא התפטרה לצורך הטיפול בילד, והתביעה לתשלום פיצויי פיטורים בגין התפטרות לצורך טיפול בילד- נדחיתה.

 לפסק הדין לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

התפטרות הורה לשם טיפול בילד- סקירה מקצועית קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות של הורה לצורך טיפול בילד קרא עוד ...
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה קרא עוד ...
הדין החל על עובדים פלשתינאים המועסקים ביהודה ושומרון קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST