פסק דין: הוצאה לחופשה כפויה בתשלום עלולה להיחשב כאקט של פיטורים

פסק דין: הוצאה לחופשה כפויה בתשלום עלולה להיחשב כאקט של פיטורים

סע"ש 57786-03-17 דוד בלילתי נ' עפר המרכז שלג 1991 בע"מ

ערכאה: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו

ניתן ביום: 30.6.2019

תקציר מאת עורך דין אורן נקש, המחלקה המשפטית, חשב עבודה.

עובדות המקרה:

ענייננו בעובד שעסק במשך כ-16 שנים בתפקיד "חשב כמויות" במעסיקה שהינה חברה לעבודות עפר .

בשנת 2016 החברה חשדה שהעובד "ניפח" חשבוניות עם ספקים ובכך מעל באמון החברה. משכך, החברה החליטה להוציא את העובד לחופשה כפויה בתשלום למשך 5 חודשים, על חשבון ימי החופש הצבורים לזכותו, וזאת על מנת לערוך בירור מקיף בעניינו.

כעבור חמישה חודשים, לאחר שהחברה לא יצרה כל קשר עם העובד, פנה העובד אל החברה כדי לבדוק האם ישנם ממצאים בעניינו. בתגובה לפנייתו, זומן העובד לשימוע לפני פיטורים – אף סירב להגיע לשימוע.

העובד טען כי משעה שהחברה הוציאה אותו לחופשה כה ארוכה, הרי כי הלכה למעשה מדובר בפיטורים, ועל כן תבע העובד מהחברה פיצויי פיטורים וכן פיצוי בגין פיטורים שלא כדין וללא עריכת שימוע.

מכאן עולות השאלות הבאות:

1. האם החברה נהגה כדין כאשר הוציאה את העובד לחופשה כפויה לצורך עריכת בירור בנוגע לעבירת משמעת?

2. האם הוצאה לחופשיה כפויה לתקופה כה ארוכה עולה לכדי פיטורים?

דיון והכרעה:

באשר לשאלה הראשונה, בית הדין הכריע כי "זכותה של מעסיקה לערוך בירור אם מתעורר אצלה חשד לביצוע עבירות משמעת. משאין עסקינן במעסיק ציבורי שלגביו קיימים נהלים להשעיה, לגיטימי כי יוצא עובד לחופשה במהלך הבירור… הנתבעת הוציאה את התובע לחופשה בתשלום. הנתבעת נהגה כדין. על פי חוק חופשה שנתית, למעסיק הפררוגטיבה להוציא עובד לחופשה (דב"ע לא/3-1 ישראל בר אדון נ' שמחה ג'רד, פד"ע ב 121 ודב"ע לו/4-5 משה גינסטלר נ' מדינת ישראל, פד"ע ח 3) ובלבד שעומדים לזכותו של העובד ימי חופשה, כפי שהיה במקרה דנא"

מכאן עולה, כי בהתאם לפסק הדין, הוצאת עובד לחופשה כפויה לצורך בירור הינה חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, וזאת חרף הלכות קודמות בעניין, אשר קובעות שאין להוציא עובד לחופשה כאקט ענישתי, שכן פעולה כזאת חוטאת לתכלית חוק חופשה שנתית.

באשר לשאלה השנייה, בית הדין קבע כי לגיטימי להוציא עובד לחופשה במהלך בירור, אך באשר לשאלה מהי התקופה הלגיטימית לעריכת בירור שכזה, ענה בית הדין כי התקופה תקבע בהתאם לנסיבות העניין.

בית הדין קבע כי בענייננו, הוצאת העובד לחופשה למשך חמישה חודש שלמים הינה פעולה שאינה לגיטימית בנסיבות העניין, שכן החברה לא עדכנה את העובד לאורך כל התקופה אודות התקדמות הבירור בעניינו, וכן לא נעשה בירור מקיף על ידי מומחים. זאת ועוד, נקבע שאילולא פנה העובד אל החברה, ייתכן והחברה לא הייתה פונה אל העובד – ועל כן, אין תוקף לזימון לשימוע שנשלח לעובד, שכן הזימון לשימוע נעשה לאחר פנייתו של העובד אל החברה והלכה למעשה העובד פוטר זה מכבר.

נציין כי בהתאם להלכות קודמות של בית הדין, מעשה של פיטורים או התפטרות אמור להיות ברור וחד משמעי, ועל כן מדובר בפסיקה מפתיעה – בייחוד לנוכח העובדה שלעובד היו ימי חופשה צבורים.

נוכח קביעתו של בית הדין כי הוצאת העובד לחופשה היא הלכה למעשה אקט של פיטורים, נקבע כי על החברה לשלם לעובד פיצויי פיטורים בסך של כ-400,000 ₪. זאת ועוד, לאור נסיבות העניין והאופן בו נעשה סיום עבודתו של העובד, בית הדין חייב את החברה בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסף של 20,000 ₪.

מסקנות:

אם מעסיק מודיע לעובד כי אין לו עבודה עבורו ואינו משלם לו שכר עבודה או ימי חופשה, זכאי העובד לפיצויי פיטורים וזכויות אחרות כמפוטר אולם אין כך הדבר כאשר מדובר בהוצאה לחופשה בתשלום שכן – למעסיק הפררוגטיבה הניהולית להוציא עובד לחופש, וזאת בתנאי שעומדים לזכות העובד ימי חופשה צבורים. למרות זאת, ועל אף שהוצאה לחופשה כפויה לצורך בירור הינה פעולה לגיטימית, הרי שלאחר זמן מסוים פעולה זו עלולה להיחשב כפיטורים, וזאת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

לפסק הדין המלא לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
פיצויי פיטורים - סקירה מקצועית קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בעובד עונתי שלא הובטחה לו עבודה רצופה קרא עוד ...
זכאות לפיצויי פיטורים במקרה שהעובד נפטר קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST