אופן חישוב ערך השעה הנוספת לעובדים המקבלים עמלות

אופן חישוב ערך השעה הנוספת לעובדים המקבלים עמלות

ברע (ארצי) 7386-02-16‏ ‏ "קסטרו מודל" בע"מ נ' אור שחם

ערכאה: בית הדין הארצי

ניתן ביום: 14.5.2018

המדובר בערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנוגע לעובד אשר הועסק בחברת "קסטרו" כאיש מכירות, אשר שכרו הורכב משכר בסיס שעתי בצירוף עמלות מכירה. טענת העובד הייתה כי במהלך העסקתו הופרה שורה של זכויות כלפיו. על כן עתר, בין היתר, להכללת עמלות המכירה בתגמול השעות הנוספות ובדמי החגים.

בית הדין האזורי קיבל את התביעה להכללת עמלות מכירה בחישוב גמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ודחה את התביעה להכללת עמלות מכירה בחישוב דמי החגים. מכאן ערעוריהם הן של העובד והן של החברה.

הכרעת בית הדין האזורי

ראשית דן בית הדין בשאלה האם יש להביא בחשבון את עמלות המכירה בחישוב דמי חגים וקבע כי אין לכלול את עמלות המכירה כחלק משכר היסוד, וזאת בשל העובדה כי הכללת עמלות מכירה בשכר הקובע של עובד שעתי לעניין תשלום דמי חגים תביא לתוצאה שלפיה דווקא שכרו יהיה גבוה יותר מזה של עובד בשכר חודשי, בניגוד לתכלית ההסדר, שכן עובד חודשי מקבל בעד יום חג את שכרו החודשי הרגיל ליום.

באשר לשאלה האם יש להכליל עמלות מכירה בחישוב גמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית קבע בית הדין כי יש לכלול את עמלות המכירה ב"שכר הרגיל" לצורך חישוב גמול שעות נוספות וגמול מנוחה שבועית, וזאת בהתאם להלכה שנספקה לפיה, יש לפרש את הוראת סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה ("…"שכר רגיל" כולל כל התוספות שמעסיק משלם לעובדו") בצורה מרחיבה באופן המביא בגדר "השכר הרגיל" בונוסים ותוספת מתנות לרבות תוספות שאינן מובאות בחשבון לצורך חוק פיצויי פיטורים. (עב (ת"א) 11182/07 בן גל – כ.י.ד. ערוץ הקניות)

הכרעת בית הדין הארצי

הכללת עמלות המכירה בתשלום דמי חגים – גם בית הדין הארצי הגיע לכלל מסקנה כי אין להכליל את עמלות המכירה בתשלום דמי החגים וזאת מאחר שתכליתו של צו ההרחבה לתשלום דמי חגים הינה להשוות את מצבם של העובדים היומיים למצבם של העובדים החודשיים. על כך למד בית הדין הן מכך שעובד אינו זכאי לדמי חג ככל שהחג חל בשבת והן מסעיף 7(ב) לצו ההרחבה – הסכם מסגרת 2000, היוצר את הקישור בין זכאות עובדים יומיים/שעתיים לדמי חג לבין זכאות עובדים חודשיים לימי חג.

הכללת עמלות מכירה בחישוב גמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית – בית הדין הארצי קיבל באופן חלקי את קביעתו של בית הדין האזורי כי עמלות מכירה נכללות לעניין חישוב גמול שעות נוספות וגמול עבור עבודה במנוחה שבועית, וקבע כי מאחר שאין בחקיקה או בפסיקה הגדרה אחידה, אחת ומחייבת של המונח "שכר" הרי שלא ניתן לקבוע באופן גורף כי עמלת מכירה היא חלק מ"השכר הרגיל" לעניין סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה ויש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו, ובכלל זאת:

  1. המנגנון המוסכם לתשלום עמלה – ככל שהעמלה משולמת בעד כל עסקה הרי שנטה לראות בה כחלק מ"שכר הרגיל", אולם כאשר העמלה משולמת בעד עסקאות שמעבר לרף מסוים, הרי שלא נטה לראות בה כחלק מ"שכר הרגיל".

  2. סוג העסקה שבעדה משולמת העמלה – ככל שניתן להצביע על כך שמדובר בעסקה שנערכה באופן ממוקד ולאתר את הזמן והמקום בו נערכה קרי, העסקה נערכה בשעת עבודה נוספת או במנוחה שבועית הרי שניתן יהיה לדעת האם העמלה נכללת ב"שכר הרגיל" או אם לאו.

  3. שיעור מרכיב העמלה בשכר – אם כל שכרו של העובד מורכב מעמלות, הרי שאז העמלות הן בגדר "השכר הרגיל" של העובד ואינן בגדר "תוספת". אולם, אם שכר העובד הוא שכר בסיס ועליו מתווספת העמלה הרי שהעמלה לא תיכלל באופן אוטומטי ב"שכר הרגיל".

  4. שיעור העמלה ביחס לשכרו של העובד – ככל ששיעור העמלה גבוה יותר תגבר הנטייה לראות בה כחלק מ"השכר הרגיל".

עוד ציין בית הדין, כי גם באותם מקרים שבהם ימצא כי עמלת המכירה היא חלק מ"השכר הרגיל" על פי סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה, אין להוסיפה כמקשה אחת לשכר הרגיל, כפי שקבע בית הדין האזורי אלא יהיה יותר נכון להשוות את העמלה לשכר לפי כמות תוצרת, כך שאם למשל שיעור העמלה על מכירת מוצר הוא 10%, ככל שהמוצר נמכר בשעת עבודה נוספת או במנוחה השבועית שיעור העמלה יהיה 12.5% או 15%.

לסיכום, בית הדין הארצי קבע כי אין להכליל עמלות מכירה בתשלום דמי חגים ואילו הכללת עמלות מכירה לצורך חישוב גמול בעבור שעות נוספות ובעבור מנוחה שבועית לא תעשה באופן אוטומטי ויש לבחון כל מקרה לגופו.

לפסק הדין לחץ כאן

המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

מתי היעדרות בשל תאונה או קטטה תיחשב "מחלה" לפי החוק ותזכה את העובד בדמי מחלה קרא עוד ...
היעדרות בפורים- האם מזכה בתשלום? קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות של הורה לצורך טיפול בילד קרא עוד ...
חופשה שנתית - סקירה מקצועית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST