במקרה של חשדות אמיתיים נגד העובד ומשבר ביחסים, מעסיק אינו נדרש לתת לעובד התראה מוקדמת

במקרה של חשדות אמיתיים נגד העובד ומשבר ביחסים, מעסיק אינו נדרש לתת לעובד התראה מוקדמת

דמש (ת"א) 5808/09 גולדמן ראובן נ' קסם מילניום בע"מ

ערכאה: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

ניתן ביום: 26.7.2011

 עובדות המקרה

העובד הועסק כמפקח שמירה בחניונים המופעלים על ידי המעסיקה. תקופת העבודה נמשכה על פני כשנתיים, עד לפיטוריו על-אתר בעקבות טענות המעסיקה למעשי גניבה תוך שלילת פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת. העובד תבע את המעסיקה לתשלום פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, יתרת דמי הבראה, פדיון חופשה והפרשי שכר.

 דיון והכרעה

 הנטל להוכיח קיומן של נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים, מוטל על המעביד. בית הדין הפנה לקביעותיו של בית הדין הארצי, אשר קבע כי מידת ההוכחה הדרושה להוכחת מעשה פלילי במסגרת הליך אזרחי, היא מוגברת וכבדה ממידת ההוכחה הרגילה, הנדרשת בהליך אזרחי רגיל של הטיית מאזן ההסתברויות, אך אינה כזו שמגיעה לכדי זו הנדרשת בהליך פלילי רגיל של 'מעל לכל ספק סביר'. למעלה מזאת, וגם ככל שמוכחת טענת גניבה של עובד ממעבידו, הרי שמעשה גניבה אינו מביא בהכרח לשלילה אוטומטית של פיצויי הפיטורים. מעשה הגניבה הוא "שיקול מבין מכלול השיקולים".

בית הדין קבע כי לא הוצגו בפניו ראיות מוצקות דיו שיש בהן כדי לבסס את חשדות המעסיקה לגניבה, בנוסף, התלונה שהגישה המעסיקה במשטרה לא נתגבשה לכדי הגשת כתב אישום נגד העובד.

משכך קבע בית הדין כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים. עם זאת לא נפסקו לזכות העובד פיצויי הלנה וזאת בשל המחלוקת הכנה והממשית, בדבר עצם הזכאות לפיצויי פיטורים.

חרף האמור לעיל בית הדין סבר, כי בנסיבות האמורות, שעה שלמעסיק היו חשדות כבדים ואמיתיים כנגד העובד, וכאשר נוצר "משבר ביחסי האמון" בינו לבין העובד, יש לראות בכך כנסיבות שבהן לא ניתן היה לדרוש מהמעסיק להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ובהתאם לכך, את המעביד כפטור מתשלום "תמורת הודעה מוקדמת". לאור האמור, התביעה לתשלום תמורת הודעה מוקדמת נדחתה.

 לפסק הדין לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

תשלום ביטוח לאומי בגין תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק קרא עוד ...
האם ניתן לחפוף בין ימי הודעה מוקדמת לימי מחלה? קרא עוד ...
אורך תקופת ההודעה המוקדמת- טבלה קרא עוד ...
השוואה בין זכויות העובד בתקופת ההודעה המוקדמת לבין זכויותיו בקבלת פיצוי בגין הודעה מוקדמת-טבלה השוואתית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST