אושרה בקשה לתביעה ייצוגית כנגד חישוב זכאות לחופשה שנתית לפי אחוז משרה

אושרה בקשה לתביעה ייצוגית כנגד חישוב זכאות לחופשה שנתית לפי אחוז משרה

 ת"צ 43356-01-18 בריגה נ' ריקושט 3000 בע"מ

ערכאה: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

ניתן ביום: 128.5.2019

 עובדות המקרה

המדובר בבקשת עובד לאישור תובענה כתובענה ייצוגית על פי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, בעילת של הפרה של הוראות חוק חופשה שנתית על ידי המעסיקה.

העובד עבד אצל המשיבה בפרקי זמן שונים במשרה חלקית. העובד ביקש לדעת כיצד נצברים ימי חופשה אצל המשיבה. על כן פנה אל חשבת השכר של המשיבה ותשובתה הייתה: "לפי ותק ומשרה (יחסית למשרה)". לטענת העובד תשובה זו מעידה על יישום שגוי של הדין וצבירה שגויה לכלל עובדי המשיבה, שכן היקף המשרה אינו רלוונטי לצבירת ימי החופשה. סעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית קובע את אורך החופשה השנתית שניתנת לעובד, המשתנה לפי הותק שלו. בהתאם לאותה הוראת חוק, היקף המשרה כלל אינו רלוונטי לקביעת הזכאות לימי חופשה. היקף המשרה נלקח בחשבון רק בעת חישוב דמי החופשה הניתנים בעד כל יום חופשה, לפי סעיף 10 לחוק חופשה שנתית.

 דיון והכרעה

כחלק מהדיון בבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, בית הדין בחן את התקיימותם של התנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות. בית הדין קבע כי השאלה שבמחלוקת קשורה לפרשנות של סעיף 3 לחוק חופשה שנתית, עת מדובר בעובד במשרה חלקי, ובחן האם קיים סיכוי סביר שהשאלה תוכרע לטובת הקבוצה המיוצגת בתביעה.

בית הדין דחה את פרשנות המעסיקה לסעיף, על פיה אין היגיון בשיטת החישוב של ימי חופשה של המבקש, והמחוקק לא התכוון לכך עת חקק את חוק חופשה שנתית. ימי החופשה של העובד מחושבים בהתאם להיקף משרתו זו ובהתאם להיקף שעות העבודה בפועל. ברי כי לא יתכן כי שעובד שעובד במשרד חלקית יצבור ימי חופשה כעובד שעובד ימי עבודה מלאים. בית הדין קבע כי הפרשנות המילולית הברורה של הסעיף היא, שעובד שהשלים 240 ימי עבודה בשנת העבודה הראשונה יהיה זכאי ל-14 ימי חופשה, ואם עבד פחות מכך, יהיה זכאי לחלק היחסי. אין שוני בין ימי החופשה אשר צובר עובד במשרה מלאה לבין אלה של עובד במשרה חלקית. פרשנות זו אומצה על ידי בית הדין הארצי לעבודה: "סעיף 3 לחוק חופשה שנתית מגדיר את מספר ימי החופשה להם זכאי עובד, כתלות בתקופת עבודתו אצל המעביד, כאשר היקף המשרה נלקח בחשבון בעת קביעת דמי החופשה לאור סעיף 10 לחוק חופשה שנתית הקובע כי התשלום בעד ימי החופשה יהיה זהה לסכום שכרו הרגיל" (ע"ע 324/05‏ ‏ריבה אצ'ילדייב נ' עמישב שרותים בע"מ). על הלכה זו חזר בית הדין הארצי לעבודה במספר רב של פסקי דין (לדוגמה ע"ע 44382-04-13 מנצור נ' גז חיש בע"מ).

משכך, בית הדין קבע כי קיים סיכוי סביר שהשאלה תוכרע לטובת הקבוצה המיוצגת. בית הדין בחן וקבע כי מתקיימים תנאים מצטברים נוספים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, קיבל את הבקשה ואישר את הגשת התביעה כתביעה ייצוגית. ההליכים בתביעה מתנהלים בימים אלו בבית הדין וטרם ניתן פסק דין בתביעה הייצוגית.

 לסיכום,

ההלכה הקובעת היא שבחישוב זכאות עובד לחופשה שנתית אין שוני בין ימי החופשה אשר צובר עובד במשרה מלאה לבין אלה של עובד במשרה חלקית. סעיף 3 לחוק חופשה שנתית מגדיר את מספר ימי החופשה להם זכאי עובד, כתלות בתקופת עבודתו אצל המעביד, כאשר היקף המשרה נלקח בחשבון בעת קביעת דמי החופשה.

לפסק הדין לחץ כאן


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חופשה שנתית - סקירה מקצועית קרא עוד ...
נקודות זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת קרא עוד ...
היעדרות מהעבודה בערב חג הפסח קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בהתפטרות של מי שמתגייס למשטרה או לשב"ס קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST