מה צריך מעסיק לדעת על זכויות עובדים לקראת חג הפסח?

מה צריך מעסיק לדעת על זכויות עובדים לקראת חג הפסח?

שאלה:

מה צריך מעסיק לדעת על זכויות עובדים לקראת חג הפסח?

תשובה:
כמה ימי חג זכאי עובד לקבל בעבור חג הפסח?

העובד זכאי לתשלום בעבור יומיים חג: חג ראשון וחג שביעי של פסח.

השנה חג ראשון של פסח חל ביום שבת (20.4.19). בהתאם לצו ההרחבה, עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת. מידע נוסף

מי זכאי לתשלום בעבור חג הפסח?

עובד חודשי מקבל את שכרו החודשי הרגיל בלי ששכרו ייפגע מההיעדרות עקב החג. דהיינו, עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג, אך גם לא תפחת הכנסתו בשל החג, וימים אלו ישולמו לו כאילו עבד בהם

עובד שאינו חודשי יהיה זכאי לתשלום במידה ומתקיימים שני תנאים מצטברים: הראשון, לעובד ותק של לפחות שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק, והשני שהעובד לא נעדר מהעבודה יום לפני החג ויום אחרי החג או שהעובד נעדר, אך היה זה בהסכמת המעביד (עובד במשמרות אשר לא שובץ למשמרות יום לפני ואחרי החג, רואים זאת כאילו נעדר בהסכמת המעסיק). פסיקה ארצית קבעה כי אין זכאות לדמי חגים על חג שיוצא ביום הפנוי מעבודה של העובד. מידע נוסף

איך מחשבים דמי חג לעובד בשכר?

צו ההרחבה הנוגע לחגים אינו קובע הוראה מפורשת ולכן ישנן אפשרויות הנלמדות מחוקי העבודה השונים:

  1. שכר חודשי ממוצע: תעריף אחרון לשעה כפול ההיקף הממוצע של השעות ב-12 החודשים האחרונים, לחלק במספר ימי העבודה הממוצעים של העובד ב-12 החודשים האחרונים.

  2. שכר יומי הממוצע: חילוק שכר רבע השנה שקדמה לחג במספר ימי העבודה של העובד. במקרה בו ברבע השנה כאמור היו חדשי עבודה לא מלאים, יחושב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבשנים עשר החדשים שקדמו לחג. מידע נוסף

האם מותר להעסיק עובדים בחג?

עובד רשאי לסרב לעבוד בחג מבלי לציין את סיבת הסירוב וללא קשר להיותו דתי המקיים מצוות. על העובד להודיע על סירובו למעסיק שלושה ימים לפחות מהיום שבו התבקש לעבוד בחג. זכות הסירוב לעבוד בחג לא חלה על עובד אשר מועסק במקומות עבודה המפורטים בחוק, כדוגמת: מפעלים או מוסדות המופקדים על ביטחון הציבור; בעבודה הקשורה בביטחון המדינה או בשמירה על בטיחותם ובריאותם של בני אדם; מקומות אירוח בבתי מלון; עבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו.

העסקה בחג דינה כהעסקה בימי המנוחה השבועית, והיא מחייבת פנייה לקבלת היתר ממשרד העבודה והרווחה, אלא אם מדובר בענף בו קיים היתר כללי המאפשר להעסיק במהלך מנוחה שבועית כגון בתי קפה, מסעדות, בתי מלון ושמירה. מידע נוסף

מהו אורך יום העבודה בערבי חג?

בהתאם לסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה תחום יום העבודה בערבי חג הוא 7 שעות(כמו בימי שישי למי שיום המנוחה השבועית שלו הוא שבת), וכל עבודה מעבר לכך היא עבודה בשעות נוספות. בצווי הרחבה או הסכמים קיבוציים שונים קיימות הוראות נוספות לעניין שעות העבודה שיש לעבוד בערב החג. מידע נוסף

האם על התשלום בעבור ערב חג יהיה תשלום בעבור יום מלא?

חוק חופשה שנתית אינו מציין את אורך יום העבודה כרלוונטי בשאלת הניכוי מצבירת ימי החופשה. לכן, עובד שיוצא ליום חופשה, גם אם מדובר ביום עבודה קצר עבורו, כיום שישי או כערב חג, הניכוי מהצבירה יהיה ניכוי של יום חופשה אחד מלא. מידע נוסף

האם היעדרות בערב חג מזכה עובד בתשלום?

בניגוד ליום חג הפסח עצמו, ערב חג הפסח אינו מוגדר כיום חג על פי החוק. חוק חופשה שנתית קובע כי, בהודעה למעביד של 30 ימים מראש לפחות, עובד רשאי לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת בכל מועד שיבחר וכן יום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת, ובתוכם כלולים בין היתר צומות, ערבי חגים, ימי זיכרון וימים נוספים, כשהעובד עומד בתנאים הנדרשים לניצול זכות זו, למעביד אין זכות סירוב. לכן, העובד יכול לצאת לחופשה בערב חג הפסח כיום חופשה שנתית, במידה ויודיע על כך למעביד 30 יום מראשמידע נוסף

האם מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה שנתית מרוכזת בחול המועד?

הפסיקה פירשה כי המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של עובדיו לחופשה שנתית, בתיאום עם העובדים, מתוך הבנה והתחשבות הדדיים, בכפוף למתן הודעה מראש (בחופשה של שבעה ימים ומעלה, תחילת החופשה ייקבע לפחות ארבעה עשר יום מראש) וכאשר לעובדים ישנם מספיק ימי חופשה צבורים. למעביד אין זכות לצבור חסר של ימי חופשה לעובדיו על חשבון העתידמידע נוסף 

האם מגיע לעובד תשלום בעבור ימי חג החלים במהלך חופשתו השנתית?

חג ראשון וחג שני של פסח, אשר נחשבים כימי חג, לא ירדו מימי חופשתו הצבורים של העובד. יתר ימי העובדה ינוכו מימי חופשתו הצבורים. למידע נוסף

האם עובד זכאי לתשלום בעבור חג שחל ביום מחלה?

חוקי העבודה בישראל אינם מתייחסים במפורש לשאלה בדבר תשלום לעובד על חג שיוצא על יום מחלתו של העובד. לכן שתי האופציות לתשלום לעובד שחלה במהלך החג הן אפשריות: או לשלם לעובד כאילו מדובר ביום מחלה, או לשלם לעובד דמי חגים. מידע נוסף

האם עובד שאינו יהודי זכאי לדמי חגים?

לעובד שאינו יהודי קמה הזכות לבחור באלו ימי חג ברצונו לשבות ולקבל דמי חגים: בימי החגים היהודים או בימי החגים של עדתו. עובד לא יהודי שבחר את חגי ישראל כחגים שבהם הוא מעוניין לשבות העסקתו בחגי ישראל דינה כדין עובד יהודי שהועסק בחגי ישראל. מידע נוסף


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

ימי בחירה קרא עוד ...
היעדרות ועבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה קרא עוד ...
חגי השבתון למוסלמים נוצרים ודרוזים קרא עוד ...
יום העצמאות- היעדרות ועבודה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST