מה תוקפו של כתב ויתור עליו חותם העובד?

מה תוקפו של כתב ויתור עליו חותם העובד?

שאלה:

מה תוקפו של כתב ויתור עליו חותם העובד?

תשובה:

בית דין הארצי לעבודה פסק כי זכויות המוקנות לעובד מכוח חוקי המגן ומשפט העבודה הקיבוצי אינן ניתנות לוויתור, לא מראש ולא בדיעבד. בנוסף נקבע כי בנסיבות בהן עובד נדרש לחתום על כתב ויתור כתנאי לתשלום זכות המגיעה לו על פי דין, אין לתת תוקף לחתימתו (סע"ש 63815-06-16 אסתר שפורקר נ' יגאל יחזקאל חי).

הכלל המושרש בבתי הדין לעבודה הינו כי יש ליתן משקל מועט לכתבי ויתור של עובדים וכי רק במקרים בהם ברור באופן חד משמעי שהעובד היה מודע לחלוטין לזכויותיו ולפירוטן והחליט לוותר עליהן יינתן משקל לחתימת כתב הויתור.

על מנת שיינתן תוקף לכתב ויתור, בית הדין יבדוק האם התקיימו שלושת התנאים הבאים:

  1. הזכויות שעליהן ויתר העובד היו ידועות לו.

  2. נמסר לעובד לפני חתימתו על כתב הסילוק, חשבון ברור ומובן של הסכומים שקיבל ו/או שהועברו לו.

  3. כתב הסילוק ברור וחד משמעי.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
חוזה לתקופה קצובה – סקירה קרא עוד ...
הגבלות פיטורים- סקירה מקצועית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST