מה מעסיק צריך לדעת על שי לחג?

מה מעסיק צריך לדעת על שי לחג?

שאלה:

מה מעסיק צריך לדעת על שי לחג?

תשובה:

האם חלה חובה על המעביד לתת לעובדיו שי לחג?

אין חיוב חוקי על המעביד לתת לעובדיו מתנות לחג, אך ישנם מקומות עבודה שונים בהם מתן שי לחג לעובדים מעוגן בהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים, או בנוהג שבמקום העבודה.

בעניין זה, פסק בית הדין הארצי לעבודה כי גם כאשר אין התחייבות אישית בכתב של המעביד ליתן לעובד שי לחג, אך שי לחג ניתן לכלל העובדים מדי שנה, לא ניתן לשלול מעובד כלשהו את ההטבה של שי לחג. עוד נפסק כי כאשר שי לחג משולם לכלל העובדים, לא ניתן לשלול את השי דווקא מעובד ספציפי (דב"ע נה/159 – 3 מסדה ליטבאק עבאדי נ' א. רפאל ושות', מיום 13/02/1996). על מעסיק לבדוק את חבותו הספציפית לשי לחג- האם חל עליו הסכם אישי/ קיבוצי /צו הרחבה שקובע חבות מסויימת, ומהם כללי אותה חובה.

כיצד ממסים שי לחג שנותן מעביד לעובדיו?

סעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, רואה בכל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו, כמקור הכנסה החייב במס. לכן, מתנות שניתנות במסגרת העבודה ממעביד לעובדו, כגון שי לחג, מהוות הכנסה החייבת במס. לפיכך, אם אין המעביד מעוניין לגלם את ההטבה, עליו לבצע זקיפת שווי בתלוש משכורתו של העובד.

גם תווי קניה כשי לחג הינם טובת הכנסה החייבת במס. מאחר ותווי קניה נמכרים למעביד במחיר הנמוך משווים, עולה השאלה על איזה סכום ימוסה העובד- האם לפי עלות המעביד או לפי השווי הנקוב?

עפ"י תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה. ואולם, עמדת נציבות מס הכנסה לעניין תווי קניה שנקנו במרוכז ע"י המעביד היא שניתן לחייב במס תווי קניה לפי העלות למעביד ולא לפי הערך הנקוב.

האם יש חובה לתת שי לחג לעובדת שנמצאת בחופשת לידה?

מאחר ואין לפגוע בזכויותיה של עובדת אשר נמצאת בתקופת חופשת לידה, יש לתת לה שי לחג כמו לכל יתר העובדים. אי מתן שי לעובדת בחל"ד, כאשר יתר העובדים מקבלים את השי, יכול להחשב כאפליית נשים אסורה.

האם יש חובה לתת שי לחג לעובד שנמצא בחופשת ללא תשלום?

הפסיקה קבעה שחופשה ללא תשלום יוצרת מצב של "השעיית" חוזה העבודה. מבחינת צבירת זכויות, תקופת החל"ת אינה מצמיחה צבירת זכויות (למעט חריג מצומצם לוותק, לעניין פיצויי פיטורים). גם נוהג שי לחג "נעצר" כלפי העובד הנמצא בחל"ת, והמעסיק לא מחוייב לתת לו שי לחג. אלא אם כן הוסכם אחרת בין העובד למעסיק. כמובן שמעסיק שמעוניין להטיב עם עובדיו, רשאי לתת שי לחג גם לעובדים בחל"ת. לגבי אישה שנמצאת בחל"ת שאחרי חל"ד- נראה כי הדין שונה, ואין לתת לה שי לחג, כשם שלכל עובד שנמצא בחל"ת אין לתת שי לחג.

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
הפקדה לקופת גמל בחופשת לידה קרא עוד ...
זכויות עובדת ועובד בחופשת לידה ולאחר לידה- סקירה מקצועית קרא עוד ...
צבירת זכויות בחופשת לידה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST