מהם חוקי מגן?

מהם חוקי מגן?

שאלה:

מהם חוקי מגן?

תשובה:

במסגרת דיני העבודה נקבעו חוקי מגן. חוקים אלו נועדו לעגן תנאי עבודה מינימליים ואת זכויותיהם הבסיסיות של עובדים, על ידי הטלת חובה חוקית על המעביד להעניק לעובדיו זכויות ותנאי עבודה מסוימים. חוקי המגן מסדירים, בין היתר, את אורך יום, שבוע וחודש העבודה, שכר מינימום, הגנת השכר, הזכות לחופשה, דמי מחלה, גיל עבודה מינימלי, הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ומטילים הגבלות על אופן עסקת עובדים, לשם שמירה על בריאותם וביטחונם האישי. 

בית דין הארצי לעבודה פסק כי זכויות המוקנות לעובד מכוח חוקי המגן ומשפט העבודה הקיבוצי אינן ניתנות לוויתור, לא מראש ולא בדיעבד (דב"ע לח/3-59 עזריאל סילשי – ארכיטקט אהרון דורון ושות',דב"ע לב/3-30 פרידמן – תלפרי בע"מ, דב"ע לג/3-12 איליה צ'יבוטרו- אטלקה אברהם).
חוקי המגן הינם מחייבים (קוגנטיים) ולא ניתן להתנות עליהם, לבטל אותם או לוותר עליהם גם בהסכמת העובד, בעל פה או בכתב. כלומר: המעביד אינו יכול להעסיק עובד בניגוד להוראות חוקי המגן, והעובד אינו יכול לוותר על זכות מהזכויות המוענקות בחוקים אלו.

עובד אשר מעסיקו פגע, הפר או לא קיים את חוקי המגן, רשאי לתבוע אותם מן המעסיק בבתי הדין לעבודה.


חוקי מגן עיקריים

חוק דמי מחלה

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

חוק הגנת השכר

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

חוק החניכות

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כשמשתקמים

חוק חופשה שנתית

חוק למניעת הטרדה מינית

חוק עובדים זרים

חוק עבודת נוער

חוק עבודת נשים

חוק פיצויי פיטורים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שכר מינימום

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

חוק שעות עבודה ומנוחה


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
תשלום שכר לעובדים בעבור "יום כיף" קרא עוד ...
אורך ימי החופשה השנתית במגזר העסקי (תעשיה, מלאכה ועוד) קרא עוד ...
טבלת אורך החופשה השנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST