חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לו הפרשות לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לו הפרשות לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה

שאלה:

כיצד יש לחשב זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שבמהלך יחסי העבודה הופרשו לו הפרשות לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה (כלומר חל סעיף 14 על ההפרשות)?

 

תשובה:

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, יכול לבוא במקום פיצויי פיטורים, אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר.

כשסעיף 14 חל על הפרשות שהפרשו לעובד לפיצויים, המשמעות היא שהפרשות אלו יבואו "במקום" פיצויי הפיטורים שמגיעים לו. דהיינו, פיצויי הפיטורים שהופרשו לו שייכים לו אף במידה ולא יהיה זכאי בסיום יחסי העבודה לפיצויים, ומאידך, אם יש זכאות לפיצויי פיטורים, המעביד לא יאלץ לבצע השלמה רטרואקטיבית לסכומים אלו לפי השכר האחרון של העובד. זאת, מכיוון שהשיעורים שהופרשו באים במקומם של פיצויי הפיטורים באופן מלא, בשיעורים הרלוונטים. השיעורים שהופרשו לפי סעיף 14 שייכים לעובד, כולל הרווחים שנצברו בקופה על הפרשות אלו.

צו ההרחבה מחיל אוטומטית את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על ההפרשות שהופרשו לפיו.

לכן, אם עובד שהופרש לו לפי צו ההרחבה מסיים את יחסי העבודה כשהוא זכאי לפיצויי פיטורים, יש לבצע את ההשלמה לפי השכר האחרון אך בהשלמה אחוזית, וכמובן יש להשלים כל תקופה שבעבורה לא בוצעה הפרשה (כמו למשל חצי שנת העבודה הראשונה כשמדובר בעובד שלא היתה לו קופה פעילה ביום תחילת עבודתו).

דוגמא לביצוע ההשלמה האחוזית:

בשנת 2014 שיעור ההפרשה החודשית לפיצויים לפי צו ההרחבה הוא 6%. המשמעות של זה היא שעבור אותה שנה פיצויי הפיטורים כוסו ב-72% (6 כפול 12) ויש להשלים 28% מהמשכורת האחרונה עבור אותה שנה. חישוב כזה יש לבצע בנפרד בעבור כל שנת עבודה בהתאם לשיעורי ההפרשות שהופרשו באותה שנה לפי האמור בצו ההרחבה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

דיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל קרא עוד ...
חובת מעסיקים להפקדת פיקדון למסתנן במקום הפרשות סוציאליות קרא עוד ...
הפרשה לפנסיה לעובדים זרים - סקירה מקצועית קרא עוד ...
תחולת סעיף 14 לפי הוראות האישור הכללי וצו ההרחבה לפנסיה חובה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST