האם תשלום שכר עידוד ופרמיה מהווה רכיב שכר ממנו יש להפריש לפנסיה?

האם תשלום שכר עידוד ופרמיה מהווה רכיב שכר ממנו יש להפריש לפנסיה?

תשובה:

צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, שיצא בשנת 2011, הרחיב החל מ- 1.1.2008 את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק (7021/2011), על כל העובדים והמעבידים בישראל שאין להם הסדר פנסיה מיטיב כהגדרתו בצו. צו זה קובע את חובת המעבידים להפריש עבור עובדיהם, כחלק מהמרכיבים לפנסיה, גם מרכיב בעד פיצויי הפיטורים. מרכיב זה יהיה חלק מהפנסיה של העובד, בין אם יתפטר ובין אם יפוטר. צו ההרחבה קובע שיעורי חובה להפרשה, המשתנים בין השנים.

סעיף 6 לצו זה, קובע כי חובת ההפרשה החלה על המעביד היא עד התקרה של השכר הממוצע במשק בהתאם לאופן החישוב המותווה בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, או עד השכר המשולם לעובד, לפי הנמוך מבין השניים. עוד קובע הסעיף, כי השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים. מכאן עולה, כי רכיבי השכר אשר נכללים בחישוב פיצויי הפיטורים, הם רכיבי השכר  שמהם על המעביד להפריש הפרשות סוציאליות לעובדיו.

תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד – 1964, קובעת מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים. רכיבים אלה הינם:

  1. שכר יסוד
  2. תוספת ותק
  3. תוספת יוקר המחיה
  4. תוספת משפחה
  5. תוספת מחלקתית
  6. תוספת מקצועית.

"שכר יסוד" הינו מונח שפורש בפסיקה כתמורה שמקבל העובד כנגד עבודתו הרגילה, במסגרת מילוי תפקידו. לעומת זאת "תוספת", שאינה מהווה חלק משכר היסוד, פורשה כתשלום מותנה בתנאי או בגורם מיוחד. רכיב שלפי מהותו הוא תוספת, כלומר מותנה בתנאי, אינו בא בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים. כמו כן, החזר הוצאות לא יובאו בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

לגבי רכיב של שכר עידוד ופרמיה: בפסיקת בית הדין לעבודה נקבע כי פרמיה, אשר שולמה לעובדים כשכר עידוד, כלומר על בסיס תנאי כגון הערכה אישית או על סמך ביצועים ותקופה, אין להביאה בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים. לכן, אין חובה להפריש ממנה לפנסיה. מאידך, תשלום אשר נקרא פרמיה אך למעשה הוא תשלום קבוע ללא תנאי המהווה הגדלה של שכר היסוד, כן יבוא בחישוב הפיצויים ויש להפריש ממנו לפנסיה. כמובן שלא שם הרכיב הוא שיקבע, אלא המהות. לכן כבר נקבע בפסיקה שעצם העובדה שבתלוש המשכורת כונה תשלום מסוים בשם פרמיה, עדיין לא קבעה כי אכן מדובר ברכיב שכר שאין להביאו בחשבון לעניין פיצויי פיטורים (דב"ע מה/3-36 מקורות חברת מים בע"מ נ' זאב קריב, ניתן ביום 1.9.82 בבית הדין הארצי לעבודה. ראה גם דב"ע נו3-214 שמואל בר לוי נ' אלקטרה (ישראל) בע"מ, ניתן ביום 6.5.1997 בבית הדין הארצי לעבודה).


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

תיקון מספר 10 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) - עיקרי התיקון קרא עוד ...
חובות מעסיק למניעת הטרדה מינית- סקירה מקצועית קרא עוד ...
היעדרות מהעבודה בערב חג הפסח קרא עוד ...
רציפות בעבודה לצורך זכאות לפיצויי פיטורים קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST