האם עובד שיום הבחירות לכנסת חל ביום מחלתו יהיה זכאי לתשלום בעבור יום הבחירות?

האם עובד שיום הבחירות לכנסת חל ביום מחלתו יהיה זכאי לתשלום בעבור יום הבחירות?

 שאלה: 

האם עובד שיום הבחירות לכנסת חל ביום מחלתו יהיה זכאי לתשלום בעבור יום הבחירות?

תשובה:

חוקי העבודה בישראל אינם מתייחסים במפורש לשאלה בדבר תשלום לעובד על יום הבחירות לכנסת שחל ביום מחלתו של העובד. לכן שתי האופציות לתשלום לעובד שחלה במהלך יום הבחירות לכנסת הן אפשריות: או לשלם לעובד כאילו מדובר ביום מחלה, או לשלם לעובד בעבור יום בחירות. 

לדעתנו יש לשלם לעובד בעבור יום הבחירות בגין היום בו חלה, כלומר שכר עבודה מלא, שאם לא כן, עלולה להיגרע זכותו החוקית של העובד לתשלום בעבור יום בחירות. למשל, אם הבחירות חלו ביום מחלתו השני של העובד, התשלום לפי חוק דמי מחלה יזכה אותו רק ב50% משכרו וכמו כן ינוכה לו יום מימי המחלה הצבורים לזכותו. לעומת זאת, אם התשלום יהיה לפי זכות העובד לתשלום בעבור יום בחירות, ישולם לעובד 100% בעבור יום זה, ולא יורידו לו יום מימי המחלה הצבורים לו. מאחר ומטרת חוק דמי מחלה היא לספק לעובד פרנסה גם בימי מחלתו, המונעים ממנו לעבוד, לא יתכן שחוק זה ירע את זכויותיו ויפגע בזכותו לקבלת תשלום בעבור יום הבחירות כאשר מחלתו נופלת על יום בחירות שבו היה אמור לשבות ולהיות זכאי ממילא לשכר מלא.

יצויין, כי ספירת ימי מחלת העובד לא מתחילה מהיום הראשון שבו העובד נעדר מעבודתו, אלא מהיום הראשון למחלתו. נתון זה יהיה רלוונטי למשל כשעובד חולה ביום הבחירות וממשיך להיות חולה גם לאחריו, יום זה ייחשב היום השני למחלתו (שמזכה ב50% מהשכר) ולא היום הראשון למחלתו (שבעבורו אין תשלום).


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

זכאות עובד לדמי מחלה קרא עוד ...
האם ניתן לחפוף בין ימי הודעה מוקדמת לימי מחלה? קרא עוד ...
היעדרות הורה לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול קרא עוד ...
דמי מחלה- סקירה מקצועית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST