האם עובד זכאי להפרשות פנסיוניות גם על שעות היעדרות שאינן מזכות בשכר או בחלף שכר?

האם עובד זכאי להפרשות פנסיוניות גם על שעות היעדרות שאינן מזכות בשכר או בחלף שכר?

שאלה:

האם עובד זכאי להפרשות פנסיוניות גם על שעות היעדרות שאינן מזכות בשכר או בחלף שכר?

 

תשובה:

צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, שיצא בשנת 2011, הרחיב החל מ- 1.1.2008 את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק (7021/2011), על כל העובדים והמעבידים בישראל שאין להם הסדר פנסיה מיטיב כהגדרתו בצו. צו זה קובע את חובת המעבידים להפריש עבור עובדיהם, כחלק מהמרכיבים לפנסיה, גם מרכיב בעד פיצויי הפיטורים. מרכיב זה יהיה חלק מהפנסיה של העובד, בין אם יתפטר ובין אם יפוטר. צו ההרחבה קובע שיעורי חובה להפרשה, המשתנים בין השנים.

סעיף 6 לצו זה, קובע כי השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים. מכאן עולה, כי רכיבי השכר אשר נכללים בחישוב פיצויי הפיטורים, הם רכיבי השכר  שמהם על המעביד להפריש הפרשות סוציאליות לעובדיו. תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד – 1964, קובעת מהם רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים. רכיבים אלה הינם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.

עוד קובע הסעיף, כי חובת ההפרשה החלה על המעביד היא עד התקרה של השכר הממוצע במשק בהתאם לאופן החישוב המותווה בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, או עד השכר המשולם לעובד, לפי הנמוך מבין השניים. כלומר, מהצו אנו למדים שכאשר מפרישים לעובד על בסיס השכר שלו, מדובר על שכר בפועל (מה שמשולם בפועל לעובד), ולא על שכר פוטנציאלי שהעובד היה מקבל אילו לא החסיר שעות או ימים ללא תשלום.

לסיכום,

כשהעובד מקבל שכר או חלף שכר על היעדרויות, כגון דמי מחלה, דמי חופשה, דמי חגים וכדו'- יש להפריש לפנסיה משכר זה (דמי חופשה ודמי מחלה מהווים שכר עבודה לכל דבר לפי החוקים הרלוונטים, ודמי חגים מהווים חלף שכר).

ואולם, כשהעובד מחסיר שעות עבודה או כשנעדר ללא תשלום, כמו ביום הראשון למחלתו או כאשר הוא חולה ואין לו זכאות לדמי מחלה, או כשנעדר כחל"ת כי נגמרו לו ימי החופשה השנתית-  כל אלו הן היעדרויות שאילו היה מגיע לעבודה, היה מקבל עליהם שכר, אך מאחר ולא הגיע-  השכר בפועל שהוא מקבל נמוך מהשכר הפוטנציאלי, ואת ההפרשות יש לבצע רק מהשכר בפועל.

כמובן שאם מעסיק רוצה להטיב עם העובד הוא יכול להפריש לו גם מהשכר הפוטנציאלי שלא שולם. כמו כן, כל האמור לעיל נכון בתנאי שאין חוזה שחל על העובד וקובע שיש להפריש לו מהשכר הפוטנציאלי כולו ולא רק מהשכר בפועל.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חופשה שנתית- סקירה מקצועית קרא עוד ...
תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה - סקירה מקצועית קרא עוד ...
חובות מעסיק למניעת הטרדה מינית- סקירה מקצועית קרא עוד ...
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST