האם מעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי לעובד בחופשה ללא תשלום?

האם מעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי לעובד בחופשה ללא תשלום?
שאלה:

האם מעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי לעובד בחופשה ללא תשלום?

תשובה:

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971, עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי – חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח בעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור. דמי הביטוח יהיו בגובה של 6.57% משכר המינימום.

המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד, את דמי הביטוח ששילם כאמור (תקנה 6). כמו כן, נקבע בתקנה 1, כי עובד בחופשה ללא תשלום לתקופה קלנדרית העולה על שני חדשים תמימים רצופים, אם באותה תקופה אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי, ישלם בעצמו את דמי הביטוח. המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

תשלום ביטוח לאומי בגין תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק קרא עוד ...
שיעורי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - בעבודה לאחר גיל פרישה - שנת 2015 קרא עוד ...
ממוצע השכר במשק לאורך השנים לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי קרא עוד ...
דמי אבטלה לעובד בחופשה ללא תשלום קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST