האם מעסיק מחוייב לשלם דמי חופשה לעובד על יום שבו העובד לא הגיע לעבודה ללא אישור?

האם מעסיק מחוייב לשלם דמי חופשה לעובד על יום שבו העובד לא הגיע לעבודה ללא אישור?

שאלה:

האם מעסיק מחוייב לשלם דמי חופשה לעובד על יום שבו העובד לא הגיע לעבודה ללא אישור?

 

תשובה:

חוק חופשה שנתית אינו קובע במפורש מי מחליט על מועד החופשה השנתית. הפסיקה פירשה כי המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של עובדיו לחופשה שנתית, בתיאום עם העובדים. נקבע, כי כשם שהמעביד מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה של העובדים, בכפוף להוראות החוק, כך הוא גם המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו. לא ייתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו כפי רצונו, ויהרוס את סדרי העבודה במפעל,  ולכן, המעביד הוא 'הנותן' חופשות, ואף קובע את מועדי החופשות, בכפוף למתן הודעה של 14 יום מראש על תחילת החופשה כאשר מדובר בחופשה של שבעה ימים ומעלה. עוד נקבע כי על המעביד להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדון, ולנהוג בתום לב, באשר מובן כי ככל זכות וחובה יש להפעיל גם את החובה האמורה באופן סביר, מאחר ויחסי עבודה טובים מחייבים הבנה והתחשבות הדדיים גם בעניין החופשה  (דב"ע לא/1-3 בראדון ואח' נ' שמחה ג'רד, פד"ע ב 121). כלומר, לעובד אין זכות קנויה בחוק חופשה שנתית להיעדר לפי רצונו ללא אישור המעסיק.

בנוסף לכך, כאשר עובד נעדר מהעבודה ללא אישור או ללא צידוק בדין, מעסיק אינו חייב לשלם לו על יום זה. כדי שעובד יקבל שכר עבור יום שבו נעדר מהעבודה ולא עבד, חייבת להיות הוראת חוק, או הסדר חוקי אחר, שיקבע את זכאות זו. אחרת, הכלל הוא שעובד שאינו עובד- אינו זכאי לתשלום.

לאור כל האמור, מעסיק לא יהיה חייב לנצל לעובד יום חופשה כאשר העובד נעדר מהעבודה ללא אישור וללא כל חוק המתיר לו להיעדר, והמעסיק רשאי שלא לשלם לו עבור יום זה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חופשה שנתית- סקירה מקצועית קרא עוד ...
המועד לתשלום פיצויי הפיטורים, והלנת פיצויי פיטורים קרא עוד ...
מסירת הודעה לעובד על תנאי עבודתו בתחילת העסקתו- סקירה קרא עוד ...
תנאי הזכאות לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST