האם חובה על מעסיק למסור לעובד טופס 161?

האם חובה על מעסיק למסור לעובד טופס 161?

שאלה:

האם חובה על מעסיק למסור לעובד טופס 161?

תשובה:

סעיף 11(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993, מטיל חובה על המעסיק להגיש טופס 161 לפקיד השומה, ועל העובד חלה חובה למסור למעסיק או לפקיד השומה טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה).

מס הכנסה (חוזר מס' 04/2006), קבע כי להבדיל מהמעביד אשר בקיא בנושא, העובד הפורש עשוי להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יזדקק לעזרת המעסיק או בנותני האישורים במשרדי השומה. ישנם מעסיקים רבים, אשר מעדיפים להפנות את העובד אל סוכן הביטוח, תוך שהם מונעים מהעובד את קבלת טופס 161, עד שימלא את טופס 161א. זאת, בניגוד להנחיות מס הכנסה (חוזר מס הכנסה למעסיקים מיום 9.7.2008), הקובעות כי קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א על מנת לבצע את הנחיות המעסיק או פקיד השומה.

בדברי ההסבר למילוי טופס 161, בסעיף 27 נקבע, כי המעביד רשאי לחשב את סכום המענק הפטור ולשלמו או להורות למשלם לשלמו, רק אם העובד מילא טופס 161א במלואו, כולל חתימה על ההצהרה. במידה והעובד לא מילא את הנדרש או לא חתם על ההצהרה, ינוכה מהמענק מס בהתאם לתקנות בדבר ניכוי במקור ממשכורת, אלא אם פקיד השומה הורה אחרת.

כלומר, מעסיק אינו רשאי להתנות מסירת טופס 161 לעובד בקבלת טופס 161א חתום על ידי העובד. כל עוד לא מסר העובד למעסיק טופס 161א חתום, חישוב הפטור על כספי הפיצויים על ידי המעסיק נדחה עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס. במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד שומה כשהוא מצויד בטופס 161 חתום על ידי המעסיק, בטרם הוא חותם על טופס 161א, על המעסיק לאפשר לעובד לממש זכות זו.

לעניין שחרור כספי מקופת הגמל, משניתן אישור המעסיק או פקיד השומה, אין צורך עוד בהגשת טופס 161א לקופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח, כך שגם סוכן הביטוח אינו רשאי לדרוש מהעובד טופס 161א חתום.

חוזר מס 04-2006
חוזר מס הכנסה למעסיקים מיום 9.7.2008


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
פיצויי פיטורים - סקירה מקצועית קרא עוד ...
זכאות לפיצויים בעובד עונתי שלא הובטחה לו עבודה רצופה קרא עוד ...
זכאות לפיצויי פיטורים במקרה שהעובד נפטר קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST