האם המעסיק מחוייב למסור לעובד את דוח הנוכחות יחד עם תלוש השכר?

האם המעסיק מחוייב למסור לעובד את דוח הנוכחות יחד עם תלוש השכר?

שאלה:
האם המעסיק מחוייב למסור לעובד את דוח הנוכחות יחד עם תלוש השכר?

תשובה:

חוק הגנת השכר קובע חובה על המעסיק למסור לעובד תלוש שכר:

 סעיף 24(ג) לחוק הגנת השכר קובע כי הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשו לא יאוחר מהיום הקובע. בהתאם להגדרות החוק, היום הקובע הוא היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר עבודה, והוא היום האחרון שתשלום השכר לעובד לא יגרור פיצויי הלנה. המועד לתשלום שכר עבודה כפי שהוגדר לעובד חודשי, הוא עם תום החודש בעדו הוא משתלם.

כלומר, מועד מסירת תלוש השכר חופף למעשה למועד האחרון לתשלום שכר, ובעובד חודשי מדובר בתשיעי לחודש הבא.

ואולם, חוקי העבודה אינם מתייחסים במפורש לשאלה האם חייב המעסיק למסור לעובד את דוחות הנוכחות. יש לציין כי  דוח הנוכחות מכונה בחקיקת העבודה בישראל "פנקס שעות עבודה" ומקור החובה לבצע את דוח זה הוא חוק שעות עבודה ומנוחה.

מכיוון שאין חובה מפורשת בחקיקה, מעסיק אינו חייב למסור לעובד את דוח הנוכחות מדי חודש יחד עם התלוש, או בכלל, אלא אם רצונו בכך.

יש לזכור כי מעסיק מחוייב לנהוג עם המועסקים אצלו בתום לב ובדרך מקובלת. לכן, אם מבקש העובד מהמעסיק לקבל את דוח הנוכחות, על אף שאין הוראה מפורשת המחייבת את המעסיק להיענות לבקשה, ראוי שהמעסיק יבחן בקשה זו בתום לב. אם הדבר אינו כרוך בעול כבד, מומלץ להיענות לבקשתו של העובד, והכל כמובן לפי נסיבות המקרה הספציפיות.

לגבי שמירת הדוחות אצל המעסיק- מומלץ כי מעסיק ישמור אצלו את כל המסמכים הרלוונטים לגבי כל עובד עד תום שבע שנים. הסיבה לכך היא תקופת ההתיישנות המרבית בדיני העבודה בישראל. 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

תשלום שכר לעובדים בעבור "יום כיף" קרא עוד ...
שעות נוספות מותרות בבתי אירוח- מסעדות, בתי קפה ובתי מלון קרא עוד ...
כל הכללים הנוגעים להפסקות בעבודה קרא עוד ...
שכר הכולל שעות נוספות, ורכיב שעות נוספות גלובלי קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST