האם אי הפרשה לקופת פנסיית חובה תחוייב בפיצויי הלנה?

האם אי הפרשה לקופת פנסיית חובה תחוייב בפיצויי הלנה?

שאלה:
האם אי הפרשה לקופת פנסיית חובה תחוייב בפיצויי הלנה?!

 תשובה:

סעיף 19א(י)(1) לחוק הגנת השכר קובע, כי יראו כשכר מולן סכום שמעסיק חייב לקופת גמל, בין שהסכום מגיע ממנו במישרין ובין שהמעסיק חייב לנכותו משכר העובד.

פיצויי הלנה לגבי סכום שהמעסיק חיי לנכות משכר העובד

  1. בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – החלק העשירי מהשכר המולן;

  1. הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

פיצויי הלנה לגבי סכום שהמעסיק חייב במישרין לקופת הגמל

הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה שלגביו קיימת החבות לקופת הגמל עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של החוב והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולם החוב; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

 

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

דיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל קרא עוד ...
חובת מעסיקים להפקדת פיקדון למסתנן במקום הפרשות סוציאליות קרא עוד ...
הפרשה לפנסיה לעובדים זרים - סקירה מקצועית קרא עוד ...
תחולת סעיף 14 לפי הוראות האישור הכללי וצו ההרחבה לפנסיה חובה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST