האם עובד/ת זכאים להיעדר בתשלום מעבודתו בשל מחלת בן/בת זוגו? מה דין היעדרות זו?

האם עובד/ת זכאים להיעדר בתשלום מעבודתו בשל מחלת בן/בת זוגו? מה דין היעדרות זו?

 

שאלה:

האם עובד/ת זכאים להיעדר בתשלום מעבודתו בשל מחלת בן/בת זוגו? מה דין היעדרות זו?

תשובה:

בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ח-1998, ולתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), תשנ"ט-1999, עובד זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. יצויין, כי מחלת בן הזוג תזכה את העובד בהיעדרות וזקיפת ימים אלו על חשבונו רק כאשר בן הזוג שחלה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, שהן לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית.

בנוגע לחובת הודעה למעביד ואישור רפואי, נקבע כי עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו בשל מחלת בן זוג, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות. להודעה זו עליו לצרף אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג (או רופא מחליף) בדבר היות בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום.

לגבי היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג, החוק קובע כי עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד. בחישוב מספר ימי ההיעדרות הללו יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד מכוח ההוראה הרגילה שהוזכרה לעיל, בנוגע להיעדרות בשל מחלת בן זוג, המתירה היעדרות של שישה ימים בשנה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

תשלום ביטוח לאומי בגין תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק קרא עוד ...
האם ניתן לחפוף בין ימי הודעה מוקדמת לימי מחלה? קרא עוד ...
אורך תקופת ההודעה המוקדמת- טבלה קרא עוד ...
השוואה בין זכויות העובד בתקופת ההודעה המוקדמת לבין זכויותיו בקבלת פיצוי בגין הודעה מוקדמת-טבלה השוואתית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST