זקיפת שווי על לימודים של עובד

זקיפת שווי על לימודים של עובד

שאלה:

יוסי עובד כמתכנת מחשבים והמעסיק שלו שלח אותו לקורס מחשבים. האם על המעסיק לזקוף ליוסי שווי הטבה עבור התשלום ללימודים?

תשובה:

הפסיקה קבעה, כי כל תשלום המשולם ממעביד לעובדו נחשב כהכנסת עבודה, כל עוד לא הוכח אחרת. ישנן הטבות (בין אם בשווה כסף ובין אם אין בצדן כלל העברת מזומנים והן אינן מוחשיות), שהמחוקק קבע לגביהן את גובה הסכום שייזקף לעובד כ"הכנסה" (כגון: רכב, טלפון וכדומה). במקרים אלו זקיפת השווי תהיה בהתאם להוראות שנקבעו.

לגבי לימודים של עובד, בית המשפט העליון קבע כי יש להבחין בין הנאה שאינה אלא הכנסה מוסווית, לבין הנאה שכולה או עיקרה צורך התפקיד והגדיר מבחנים:

האם ההטבה ניתנה לעובד כדי שישתמש בו להנאתו הוא או לשם נוחות המעביד?

האם הקורס משפר את מצבו/מקצועיותו של העובד או משמר מצב קיים של המעסיק?

האם טבע התפקיד שממלא העובד מצריך אותו להיזקק להנאה בה מדובר, כלומר האם הנאה זו חיונית למילוי תפקידו של העובד?

(ע"א 343/68 פקיד שומה ת"א 5 נ' עירית בת-ים, ע"א 254/87, ג'אלב אסעד סלפיתי נ' פקיד שומה נצרת)

 

יש לבחון את ההטבה במשקפיים "אובייקטיביים" תוך התייחסות לעובד ולתפקיד שהוא ממלא. ראשית יש לבחון האם במהותם קשורים הלימודים בטבורם לתפקיד העובד, והאם חיוניים הם לו לשם מילוי התפקיד. שנית, מהי מידת ההנאה שמפיק העובד מהלימודים, ובין היתר, האם נועדו לשמר את הקיים או לשפר את מצבו. 

בעניין יוסי, יש לבחון, האם הלימודים מקנים ליוסי ידע, אשר לא היה ברשותו לפני, או מעשיר את הידע של יוסי, אזי הלימודים יחשבו כהכנסה של יוסי ויש לזקוף את שוויה. במידה ולימודים נועדו בכדי לשמר את מקצועיותו של יוסי לצורך עבודתו אצל המעסיק, או לנוחיותו של המעסיק, אזי הלימודים לא יחשבו כהכנסה ולא ייזקף שווי בגינה.

ככל שההטבה הינה לטובת העובד, הנאתו, מצבו או מקצועיותו, אז הדבר יחשב כהטבה לעובד והעובד יידרש לשלם עליה מס, ככל הכנסה אחרת (גובה ההכנסה שיילקח בחשבון אצל העובד הוא: עלות או שווי שוק, לפי הגבוה מבין שניהם) ככל שההטבה הינה לנוחות המעביד, משרתת אותו ומשמרת את מצבו הקיים, אזי ההטבה לא תחשב של העובד ולא ינוכה לו מס בגינה.

לעניין תואר אקדמאי (ראשון, שני ושלישי), הפסיקה קבעה, כי ביחס למבחנים שנקבעו, ההכרה בלימודים לתואר אקדמאי הינה שהלימודים הם לתועלת האדם, תרומה ערכית לאישיותו, להרחבת אופקיו המקצועיים והאחרים ולהעלאת רמתו, גם אם הם בתחום העיסוק של העובד. המחוקק בחר לבטא זאת באמצעות נקודות זיכוי, ולא בדרך של ניכוי. בנוסף, לימודים אקדמאים מהווים "יתרון מתמיד" שאינו בגדר שמירה על הקיים, ומשכך יש לראות בלימודים אקדמיים כהטבה לעובד, בגינה יש לזקוף שווי. (עמ"ה 7039/03, בנק יהב נ' פקיד שומה ירושלים 1 ואח')


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

מיסוי מענק עקב פרישה או עקב מוות ותשלומים נלווים קרא עוד ...
נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי קרא עוד ...
נקודות זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת קרא עוד ...
מס הכנסה שלילי - תקציר זכויות קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST