תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד סיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד), התש"ף-2019

תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד סיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד), התש"ף-2019

ראש הממשלה חתם ביום 19.1.2020 על תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד סיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד), התש"ף-2019. תקנות אלו קובעות כי עובדי סיעוד שאינם אזרחים ישראלים, ומועסקים על ידי קשישים ונכים, לא יקבלו שכר מוגדל ביום הבחירות ולא יהיו זכאים לתשלום בגין היעדרות ביום הבחירות שאינה עקב מחלה, חופשה, חג, מנוחת פיצויי חלף מנוחה שבועית או היעדרות מותרת לפי סעיפים 6 ו- 7 לחוק עבודת נשים.

הצו טרם פורסם ברשומות.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
ימי בחירה קרא עוד ...
טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
טבלה מרכזת זכאות עובד לדמי מחלה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST