מענק לעידוד התעסוקה

מענק לעידוד התעסוקה

ביום 16.6.2020 פורסם חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020. בהתאם לחוק, מעסיק זכאי יקבל מענק שישולם במשך ארבעה חודשים (4 פעימות), בחודשים יוני עד ספטמבר 2020. . בקשות לקבלת המענק ניתן להגיש החל ב-16 ביולי 2020 .

החוק מפרט מי הם המעסיקים הזכאים, מיהו עובד מזכה ומהם התנאים לקבלת המענק. על כל מעסיק לבחון את זכאותו למענק בהתאם להוראות החוק.

מענק בסך של 875 ₪ בעבור כל עובד מזכה אשר:

  • הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים בחודש מרץ 2020 ומועד תחילת עבודתו / חזרתו מחל"ת / חל"ד אצל המעסיק היה מ 2020/4/19 עד ל 2020/04/30.

  • הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים בחודש אפריל 2020 ומועד תחילת עבודתו / חזרתו מחל"ת / חל"ד אצל המעסיק היה בחודש מאי.

מענק בסך של 1,875 ₪ ישולם בגין כל עובד מזכה אשר:

  • הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים בחודש מאי.

  • מועד תחילת עבודתו / חזרתו מחל"ת / חל"ד היה ביוני 2020 או יולי 2020 או אוגוסט 2020 או ספטמבר 2020.

  • בחודש הראשון לעבודתו החל לעבוד לא לאחר ה-15 לחודש ועבד ברציפות עד לתום אותו חודש.

עובד מזכה הוא:

  1. העובד הנו "עובד מוכר" – אשר עומד בתנאים הבאים:

1.1   הוא תושב ישראל או יהודה ושומרון;

1.2   הכנסתו חייבת במס הכנסה;

1.3   הכנסתו חייבת בדמי ביטוח לאומי;

  1. שכרו של העובד לא יפחת מהשכר המזערי- 3,003 ₪ בכל חודש שבו מבקש המעסיק מענק )לעובד עם שכר מינימום מתואם – 1,875 ₪).

  2. מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים:

3.1   עובד בין גיל 18 לגיל פרישה ומתקיים לגביו אחד מאלה:

3.1.1        העובד נרשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה בין 1.1.2020 ל- 29.2.2020 ולא עבד עד 30.4.2020.

3.1.2        העובד פוטר או הוצא לחל"ת או לחל"ד מיום 1.3.2020 עד 30.4.2020 ועבד עד 2020/04/30 ועבד אצל המעסיק שפיטר / הוציא לחל"ת / חל"ד בחודש פברואר 2020, וגם:

3.1.2.1   העובד נרשם בלשכת התעסוקה עד ל 30.4.2020.

3.1.2.2   העובד לא נרשם בלשכת התעסוקה עד היום הקובע, אבל יוכיח למנהל לשכת התעסוקה שאכן פוטר/ היה בחל"ת.

3.2   העובד זכאי למענק הסתגלות (מענק מביטוח לאומי לבני 67 ומעלה שהוצאו לחל"ת) בעד חודש מאי 2020.

3.3   העובד זכאי לדמי אבטלה בעבור חודש מאי 2020 (גם במקרה בו הוארכה תקופת הזכאות).

  1. לא מתקיימים בו התנאים הבאים:

4.1   הוא קרוב של המעסיק או המעסיק עצמו או בעל שליטה בתאגיד או קרוב של מנהל התאגיד או של בעל השליטה, ובלבד שהיה עובד לראשונה ב 1.3.2020 או לאחריו.

4.2   הוא עובד זר.

4.3   שולמו בעדו למעסיק מהמדינה כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק.

החוק קובע את אופן הגשת הבקשה למענק באמצעות הגשת הצהרה של המעסיק, באתר האינטרנט של לשכת התעסוקה (או בדרך אחרת שתיקבע). תנאי לאישור הבקשה הוא שהעובד המזכה יגיש גם הוא הצהרה בדבר פרטי עבודתו אצל המעסיק.

בקשה לתשלום בעבור חודש מסויים, תוגש בתוך 60 ימים מתום אותו החודש.


לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020 – לחץ כאן

 

 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

תחולת סעיף 14 לפי הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה קרא עוד ...
חישוב תשלום דמי הבראה לעובדים ששהו בחופשה ללא תשלום קרא עוד ...
התפטרות בדין פיטורים קרא עוד ...
מגפת הקורונה - שאלות ותשובות למעסיק קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST