הנחיות והבהרות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים, לצורך הוצאה לחל"ת, בעקבות נגיף הקורונה

הנחיות והבהרות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים, לצורך הוצאה לחל"ת, בעקבות נגיף הקורונה

מעסיקים רבים שפעילות עסקם הוגבלה או צומצמה, בעקבות נגיף הקורונה, נאלצו להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) וביניהם עובדים/ות המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים.

החל מיום 15.3.2020, המועד בו הוחלט על סגירת מקומות עבודה רבים, כגון מערכת החינוך, מסעדות, בתי מסחר, תרבות ופנאי קניונים, תיירות, תעופה ועוד וכן לנוכח המצב הבריאותי וההגבלות על הפעילות שפורסמו על ידי הממשלה, החלו פניות של מעסיקים בבקשות לקבלת היתרים להוצאה לחל"ת של עובדים, בתקופה המוגנת.

כתוצאה מהיקף הבקשות הגדול בתקופה קצרה מאוד, והצורך במתן מענה מהיר, פורסם טופס בקשה ייחודי לבקשות לחל"ת לתקופה זו.

בעת בחינת בקשת המעסיק להוצאה לחל"ת של עובדת מוגנת, נערכת שיחה עם העובדת, לבדיקת הסכמתה לצאת לחל"ת וכן נבחן מצבו של העסק למיצוי אפשרויות העסקה, בטרם תאושר הבקשה.

במידה וניתן היתר, אושרה בהיתר תקופת החל"ת לתקופה של מינימום 30 ימים ועד 60 ימים. לאור ההיקף הגדול של הבקשות למתן היתרים להוצאה לחל"ת, לא ניתן יהיה לטפל בכולן, בטרם חלוף המועד הרלוונטי להגשת התביעה לדמי אבטלה (7.4.20) ובשל כך, היה חשש שללא התקנת התקנות, תיפגענה העובדות והעובדים המדוברים בסעיף 9א לחוק עבודת נשים, במובן זה שהן לא תהיינה זכאיות לדמי האבטלה במתכונת המיטיבה.

ביום 6.4.2020, פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים, התש"ף – 2020, שאפשרו למעסיקים שעמדו בתנאים המצטברים המופיעים בהן ואשר הוציאו עובדים לחל"ת בתקופה שבין 15.3.2020 ועד לביטולן ביום 17.4.2020, להוציא עובדים לחל"ת גם אם לא קיבלו היתר מיוחד לכך.

כמו כן, אפשרו התקנות למעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת של 30 ימים, להאריך את החל"ת לתקופה של 30 ימים נוספים, בתוך תקופת תוקפן של התקנות (בין 15.3 ל-17.4) וזאת מבלי שנדרש להגיש בקשה להארכת החל"ת.

לאור מה שנקבע בתקנות, הוציא מנהל הסדרה ואכיפה הודעה לכלל המעסיקים והבהיר כי מעסיק שהגיש בקשה להיתר להוצאת עובדים לחל"ת, בתוך תקופת התקנות האמורה, ולא קיבל החלטה בבקשתו, ובקשתו אינה עומדת בדרישות התקנות, יודיע למינהל הסדרה ואכיפה בתוך 7 ימים, כי הוא מבקש שבקשתו תיבחן. ההודעה כאמור הופיעה באתר זרוע העבודה וכן נשלחה במייל מפורט לכלל המעסיקים, ששלחו בקשה לתיבת המייל של תחום עבודת נשים. 

מעסיק שלא ענה על התנאים כאמור בתקנות, היה מחויב בהגשת בקשת היתר לחל"ת, עבור עובדיו המוגנים, ומי שהוציא לחל"ת ולא הגיש בקשה להיתר, הפר את חוק עבודת נשים. מובהר כי עובד/ת שהמעסיק שלו/ ה לא ענה על הוראות התקנות והוציאה לחל"ת, ללא עמידה בתנאים, לרבות קבלת הסכמה כנדרש, יכול לפנות באמצעות הכתובת Nhalat@economy.gov.il.

החל מתאריך 17.4.2020, כלל המעסיקים המעוניינים להוציא לחל"ת, עובד/ת המוגן/ת עפ"י חוק עבודת נשים או להאריך היתר שתוקפו הסתיים, החל ממועד זה, מחויבים בהגשת בקשה להיתר / בקשה להארכת תוקף היתר.

יובהר כי מנהל הסדרה ואכיפה יפעל לאכוף הוצאה לחל"ת, שלא בהתאם לתקנות, בין היתר ככל שתוגש תלונה בעניין, ומעסיק שימצא מפר, אף יהיה חשוף להליכים לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, ולפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

התפטרות בדין פיטורים קרא עוד ...
מגפת הקורונה - שאלות ותשובות למעסיק קרא עוד ...
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
ימי בחירה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST