הוראות ביצוע מס הכנסה דחיית תקופות ומועדים

הוראות ביצוע מס הכנסה דחיית תקופות ומועדים

ביום 25.3.2020 פורסמו הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2020 לתקנות שעת חירום (הגיף הקורונה החדש), (הארכת תקופות ודחיית מועדים) התש"ף – 2020. בהתאם לתקנות אלו אירוע שחל בתקופת תוקפן של התקנות, כלומר מיום פרסום התקנות, 25.3.2020 ,יידחה המועד האמור לגביו בתקופה נוספת של 3 חודשים. ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בעניני הליכי מס) התש"ף-2020, אשר במסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים הקבועים 31.5.2020 ( להלן: "התקופה הקובעת") לא תובא בחשבון במניין הימים לגבי מועדים אשר מועד פקיעתם בתקופה שהחל מיום 22.3.2020 ועד חודשיים לאחר ה"תקופה הקובעת", כלומר עד ליום .31.7.2020 .


להוראות להוראות ביצוע


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

התפטרות בדין פיטורים קרא עוד ...
מגפת הקורונה - שאלות ותשובות למעסיק קרא עוד ...
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהופרשו לזכותו הפרשות פנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה קרא עוד ...
ימי בחירה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST