הבהרה למעסיקים בנושא חובת תשלום פיקדון לעובד זר שהינו מסתנן

הבהרה למעסיקים בנושא חובת תשלום פיקדון לעובד זר שהינו מסתנן

ביום 7.3.2019 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה הבהרה למעסיקים בנושא חובת תשלום פיקדון לעובד זר שהינו מסתנן.

בהמשך לפרסומי הרשות בדבר חובת תשלום פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים, מודיעה רשות האוכלוסין וההגירה כי מעסיק שלא הפקיד פיקדון במועד הקבוע בחוק, מחודש 07/17 ועד לחודש 09/18 בעבור חודשים יוני 2017 ועד לאוגוסט 2018, יוכל לשלם את מלוא הפיקדון בעבור תקופה זו ולהימנע מהטלת קנס או הגשת כתב אישום נגדו.

למעסיקים אשר בעקבות הביקורת נתגלה שלא שילמו פיקדון עבור התקופה הנ"ל או חלק ממנה יישלח מכתב התראה ודרישה לשלם תוך 30 יום את סכומי הפיקדון שלא הופקדו- בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

מעסיק שישלם את מלוא כספי הפיקדון שלא הופקדו בהתאם לדרישת התשלום, לא יועמד לדין ולא יוטל עליו קנס מנהלי.

מעסיק אשר לא מילא אחר הדרישה, לא יקבל דרישה נוספת, ויינקטו נגדו הליכים משפטיים בהתאם למדניות התביעה שפורסמה באתר הרשות.

כנגד מעסיק שלא הפקיד פיקדון במועד הקבוע בחוק מחודש 10/18 יינקטו הליכים משפטיים בהתאם למדיניות התביעה, ולא יישלח לו מכתב התראה טרם נקיטת ההליכים כאמור. 

אין באמור בהודעה זו כדי להעניק פטור למעסיק מחובת תשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן במועדים ובדרכים הקבועים בחוק בעבור כל תקופת העבודה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

ימי בחירה קרא עוד ...
טבלה מסכמת צבירת זכויות בתקופות של אי עבודה קרא עוד ...
זכאות עובד לדמי מחלה קרא עוד ...
שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST