• סינון מסמכים:
  • פסקי דין
  • חוקים ותקנות
  • מאמרים ודעות
  • ניתוחי מקרה
  • חוזים והסכמים
  • צווים
  • חוזרים וטפסים
  • סמן הכל

עמוד נושא:

חופשה שנתית

תכליתו של חוק חופשה שנתית היא להעניק זמן לעובד לנוח, לנפוש, להתנתק משגרת העבודה היומיומית, לשנות אווירה ולרענן את כוחותיו.
חוק חופשה שנתית מעגן את זכותו של העובד לצאת לחופשה שנתית, והזכויות המוקנות לפי חוק זה אינן זכויות שאפשר לוותר עליהן או לפגוע בהן אפילו בהסכם בין הצדדים.
אורך החופשה  לה זכאי עובד נקבע על פי וותק
חובה לנהל פנקס חופשה ,במקרה של מחלוקת, נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה מוטל על המעסיק
המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של עובדיו לחופשה שנתית, בתיאום עם העובדים.
אין החופשה ניתנת לצבירה, אך רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות,הצבירה המותרת היא לכל היותר לשלוש שנים. 

X
X

סינון מסמכים

לפי תת נושא
לפי סוג
לפי תקופה

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST