יום העצמאות- היעדרות ועבודה

יום העצמאות- היעדרות ועבודה

מה דין עובד שנעדר מעבודתו ביום העצמאות ומה דין עובד שמועסק ביום העצמאות?


יום העצמאות הינו שבתון שהמעביד חייב בתשלומו כפי שקבוע בחוק יום העצמאות התש"ט- 1949. עם זאת, החוק קובע כי ראש הממשלה מוסמך להורות הוראות בדבר קיום עבודה ושירותים ספציפיים, שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות, וכן את שעותיהם וסדריהם באותו יום.


תשלום לעובד שנעדר ביום העצמאות

לפי עמדת משרד התמ"ת, על היעדרות היום העצמאות חלות ההוראות הרגילות בדבר "דמי חגים", דהיינו:

עובד חודשי מקבל את שכרו החודשי הרגיל בלי ששכרו ייפגע מההעדרות עקב החג. דהיינו, עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג, אך גם לא תפחת הכנסתו בשל החג, וימים אלו ישולמו לו כאילו עבד בהם.

לעומתו, בעניין עובד ששכרו משתלם לפי התוצרת, או לפי שכר שעתי יומי או שבועי, נקבעו בצו הרחבה – הסכם מסגרת 2000, שחל על כלל המשק, שני תנאים מצטברים שרק בקיומם יהא העובד זכאי לדמי חגים:

  1. מדובר בעובד עם ותק של 3 חודשי עבודה לפחות
  2. העובד לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), או שנעדר אך היה זה בהסכמת המעביד.

עובד שמקיים את תנאים אלו יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור ימי החג. תכליתן של הוראות אלו לעניין דמי החגים היא לפצות עובד שעתי/יומי/שבועי עבור ימי חג בהם לא עבד, ובכך להשוות את תנאי העסקתו לעובד במשכורת.

 

תשלום לעובד שמועסק ביום העצמאות

על פי עמדת משרד התמ"ת, עובד הנאלץ לעבוד ביום העצמאות (שמתחיל בשעה 20:00 ומסתיים בשעה 20:00 בערב שלמחרת*) ושמקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם משרד ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי לגמול בגין עבודה ביום חג (150%), ובנוסף יום חופשה חילופי, או תשלום של 200% בגין העבודה בפועל ובגין השבתון.

במקום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג המעביד אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד בחג העצמאות, זאת כנקבע בפסיקת בית הדין לעבודה.


*יש לציין כי עד אפריל 2016 עמדת משרד התמ"ת (הכלכלה) כפי שפורסמה, היתה שיום העצמאות מתחיל בחצות הלילה ומסתיים בחצות הלילה שלמחרת. 


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

ימי בחירה קרא עוד ...
היעדרות ועבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה קרא עוד ...
חגי השבתון למוסלמים נוצרים ודרוזים קרא עוד ...
יום העצמאות- היעדרות ועבודה קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST