היעדרות ועבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

היעדרות ועבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

היעדרות ביום הזיכרון-

על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השכי"ג-1963, עובדים שהם הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם (סעיף 4א לחוק).
כמו כן, סעיף 7ה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, קובע כי קרוב משפחה (כלומר הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ויום זה ייחשב כאילו עבד בו.

לגבי שאר המשק, יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל, אלא אם כן נקבעה הוראה אחרת, המטיבה עם העובד, בהסכם אישי, בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה.
בנוסף, סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית קובע כי, בהודעה למעביד של 30 ימים מראש לפחות, עובד רשאי לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת בכל מועד שיבחר וכן יום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת, ובתוכם כלולים בין היתר צומות, ערבי חגים, ימי זכרון וימים משמעותיים נוספים, כדוגמת פורים, מימונה, ל"ג בעומר, יום האישה הבינלאומי וכו'. יצויין, כי כשהעובד עומד בתנאים הנדרשים לניצול זכות זו, למעביד אין זכות סירוב. גם יום הזיכרון נכלל ברשימה זו. לכן, העובד יכול לקחת את יום הזיכרון כיום חופשה שנתית, במידה ויודיע על כך למעביד 30 יום מראש.

עבודה ביום הזיכרון-
כאמור, מדובר ביום עבודה רגיל למי שאינם קרובי משפחה של חללים. עם זאת, יום הזיכרון הינו יום עבודה מקוצר, מאחר והוא ערבו של חג העצמאות אשר נקבע כשבתון לפי חוק יום העצמאות התש"ט- 1949. לכן, לגבי עבודה ביום הזיכרון חלות ההוראות בדבר עבודה בערבי חגים, הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי.

בהתאם לסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אורך יום העבודה בערבי חג הוא 7 שעות (כמו בימי שישי למי שיום המנוחה השבועית שלו הוא שבת). זאת, אם לא נקבע יום עבודה ארוך יותר בתקנות או בהסכם קיבוצי שאושר על ידי השר.

יצויין כי צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, שנוגע רק לענפים המצויינים בצו (וביניהם: תעשיה, מלאכה, שמירה ואבטחה, בתי קולנוע, חברות ביטוח, קבלני ניקיון ואחזקה ועוד), קובע כי בערבי חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות. בצווי הרחבה או הסכמים קיבוציים שונים ייתכנו הוראות נוספות לעניין שעות העבודה שיש לעבוד בערב החג, וכל מקום עבודה יבדוק האם חלות עליו הוראות מיוחדות בעניין זה. בכל מקרה, במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.


המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי מצדה של חברת חשב מערכות מידע (2012) בע"מ

X
X

מסמכים מקושרים

אורך ימי החופשה השנתית במגזר העסקי (תעשיה, מלאכה ועוד) קרא עוד ...
טבלת אורך החופשה השנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית קרא עוד ...
היעדרות ועבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה קרא עוד ...
זכויות עובדים בטיפולי פוריות - סקירה מקצועית קרא עוד ...

מי שצפה במסמך התעניין גם

המידע המופיע באתר איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים אלא מידע כללי בלבד השימוש במידע הוא על דעת המשתמש בלבד ואנו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי

כל הזכויות שמורות לחשב מערכות מידע (2012) בע”מ © אין להעתיק / להעביר / לשכפל תוכן מאתר זה ללא אישור בכתב מחברת "חשב"

Powered by: Power Marketing

Designed by: DigitalST